Velikonoční dílny ve waldorfské škole

03.04.2013 15:33

Zdalipak víte, od čeho dostala „Škaredá středa“ svůj název? Údajně se toho dne ve vesnicích vymetaly komíny a podle lidové pověry se v tento den lidé neměli mračit, aby se nemračili po všechny středy v dalším roce.

   Tyto a další zajímavosti o Zeleném čtvrtku, Velkém pátku, Bílé sobotě, Květné neděli i samotných Velikonocích se děti naší školy dozvídaly v rámci tradičních Velikonočních dílen, které se letos netradičně konaly v dopoledních vyučovacích hodinách. Smíšené skupinky dětí od první do šesté třídy se za doprovodu starších žáků střídaly na rozmanitých stanovištích, kde plnily úkoly od kvízových otázek až k dramatizacím velikonočních básniček, nebo si mohly vyrobit ozdoby typické pro toto významné období.

Chlapci za pomoci starších zkušenějších spolužáků a učitelů pletli pomlázky, děvčata si z mladých proutků zhotovila splétané závěsné ozdoby. V jiné třídě si všichni svorně rozmanitými technikami vyzdobili své kraslice a hned vedle ozdobné stojánky. Do připravených květináčků si žáci zaseli mladé osení, aby si do něj, jakmile vzejde, mohli umístit vlastnoručně vyrobené zápichy. Malí ptáčkové a pestobarevní motýlci se v dětských rukách „vylíhli“ z vlny plstěnou technikou v další tvořivé dílně a na chodbách zazněly veselé tóny jarních písní.

   Do každé činnosti se děti ponořily tak usilovně, že jsme společně jen stěží dodržovali omezený čas k jejich realizaci. Tento tvůrčí den nám utekl velmi rychle a myslím, že tentokrát by naši žáčci dobrovolně a rádi zůstali  i „po škole“.

Martina Lubojacká
ZŠ waldorfská Ostrava

Zpět