Veřejná zakázka na 14-ti denní ozdravný pobyt pro žáky

08.11.2016 11:23
 Ředitelka Waldorfské základní školy a mateřské školy vyhlašuje veřejnou zakázku na 14 - ti denní ozdravný pobyt pro žáky. Prostředky ve výši 456 000,- Kč jsme získali z neinvestičních prostředků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší od Statutárního města Ostrava. 
V přiložených přílohách naleznete bližší informace a  podklady. Své nabídky zasílejte do 25.11.2016 na adresu školy.
Lenka Holeksová, ředitelka školy
 
Zpět