Volby do školské rady

03.11.2014 07:47

Na základě ust.§167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem Rady městského obvodu  MOaP  vyhlašuji volby do školské rady.

1. kolo voleb bude probíhat v termínu od 10.11. do 14.11.2014.  

Zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci navrhnou své kandidáty na členství ve školské radě. Z těchto kandidátů pak bude sestavena kandidátní listina. Podávání návrhů kandidátů bude probíhat na vrátnici školy.

2. kolo voleb bude probíhat tajnou volbou a uskuteční se dne 9.12.2014 v budově Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava, Na Mlýnici 36.

Termín konání byl stanoven s ohledem na dodržení všech zákoných dob ve volebním řádu.

Zde naleznete seznamy kandidátů:  volební listina zástupců rodičů  a volební listina pedagogů

 

Volební komise bude pracovat ve složení:

Mgr.Helena Hanousková – předseda volební komise

Jana Toflová – člen volební komise

Jaroslava Kubíková – člen volební komise

Volební řád je k nahlédnutí na vrátnici školy.

V Ostravě, 31.10.2014

Ing. Ľubica Havelková, ředitelka školy

Zpět