Volby do školské rady

24.10.2017 15:38

Volby do školské rady

Na základě ust.§167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s volebním řádem Rady městského obvodu  MOaP  vyhlašuji volby do školské rady.

1. kolo voleb  bude probíhat v termínu od 6.11. do 10.11.2017.

Zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci navrhnou své kandidáty na členství ve školské radě. Z těchto kandidátů pak bude sestavena kandidátní listina. Podávání návrhů kandidátů bude probíhat emailem na školní emailovou adresu: skola@zswaldorfostrava.cz nebo písemně na vrátnici školy.

2. kolo voleb bude probíhat tajnou volbou a uskuteční se ve dnech 1. a 2. 12. 2017 v budově Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava, Na Mlýnici 36.

Volební komise bude pracovat ve složení:

Bc. Jana Toflová – předseda volební komise

Bc. Michaela Švecová – člen volební komise

Mgr. Helena Hanousková– člen volební komise

 

Volební řád a zásady zřizování školských rad je k nahlédnutí na vrátnici školy.

 

V Ostravě, 24.10.2017

 

Bc. Jana Toflová                                     Mgr. Lenka Holeksová

Předseda komise                                     ředitelka školy

volby do školské rady 2017

Zpět