Volný den pro žáky 29.9.2017

09.09.2017 06:47

Ve smyslu § 24 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

z důvodů technických a organizačních

vyhlašuji dne 29. 9. 2017

volný den pro žáky.

 

 

Nebude zajišťován provoz školní družiny.

 

Mgr. Lenka Holeksová

ředitelka školy

 

V Ostravě dne 6. 9. 2017

Zpět