Volný den pro žáky 7.5.2018

16.04.2018 13:26

Ve smyslu § 24 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

z důvodů technických vyhlašuji dne 7. 5. 2018 volný den pro žáky.

Odůvodnění: Provozní technické důvody – oprava vodovodního potrubí v prostorách

 

Mgr. Holeksová Lenka, ředitelka školy

Ředitelské volno květen 2018

Zpět