Vrcholem oslav 20. výročí byla Jarní slavnost

06.06.2012 10:40

Jarní slavnost naší školy ukončila celoroční cyklus akcí konaných u příležitosti 20. výročí založení Základní školy waldorfské v Ostravě.

Měli jste příležitost shlédnout kouzelné vystoupení prvňáčků a slyšet jejich dětskou ruštinu, kterou s nimi nacvičila paní uč. Holeksová. Pak historicky první eurythmické vystoupení v podání druháků za doprovodu paní uč. Peškové a paní uč. Kožušníkové. Všichni v sále tleskali cirkusovému vystoupení dětí ze třetí třídy ve spolupráci s paní uč. Kubíkovou a paní uč. Pospíšilovou. Za obrovského dunění holemi do podlahy jste sledovali vystoupení páťáků s úryvkem z Odyssei, kde hlavním doprovodním znakem byla recitace v hexametru  nacvičená  paní uč. Krejzovou. Svůj podíl na celkové atmosféře slavnosti měli i sedmáci, kteří demonstrovali znalost německého jazyka, který se učí u nás jako druhý cizí jazyk. Toto vystoupení jim pomohla nacvičit paní uč. Hanousková. Závěr slavnosti patřil našim hostům, studentům waldorfského lycea v Ostravě.

Vážení rodiče, naše škola se Vám každoročně snaží na svých slavnostech předvést ukázky toho, co se děti ve škole učí, s čím se setkávají, anebo co je jim předkládáno. Budeme i nadále v těchto aktivitách pokračovat tak, abyste neztratili kontakt s námi. Budeme i nadále rádi, když tyto aktivity, ale hlavně výkony svých dětí oceníte potleskem, slovem a svým přístupem k nám.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se opět na Vás v novém školním roce 2012/2013.

Za kolegium učitelů
Ľubica Havelková

1.třída Těremjok 2. třída Eurythmie 3. třída Cirkus přišel k nám
5. třída Odysseus 7.třída das Geigerlein Studenti SOŠ Waldorfské, Ostrava

Více fotografií najdete ve fotogalerii.

Zpět