Vynášení Mořeny

14.03.2016 15:17

13. března 2016 - na smrtnou neděli se žáci 1. stupně naší školy vydali na tradiční průvod obcí Vernířovice, kde se spolu s místními obyvateli rozloučili se zimou.

Děti sbíraly přírodniny a vytvořily velké i malé Mořeny, které pak společně v průvodu vynesly k mostu, kde byly slavnostně zapáleny a odeslány pryč z obce. Krátké hudební vystoupení všech našich žáků zahájilo celý průvod. O slavnostní zakončení se pak postarala paní starostka proneseními provolání k bohyni jara - Ostraně. Díky početnému zastoupení z našich řad se jednalo asi o historicky největší průvod při vynášení Mořeny v obci s 250 obyvateli a naše účast byla velmi kladně přijata. Krásný den jsme zakončili večer slavnostní párty s kulturním programem, který byl v režii dětí.

Fotografie z celé akce naleznete spolu s dalšími fotografiemi ze školy v přírodě na této adrese:

http://holenka1.rajce.idnes.cz/svp_Vernirovice_8._den/

Zpět