Výsledek zápisu do 1. třídy na školní rok 2013/14

31.01.2013 09:14

Seznam dětí přijatých do 1.ročníku ve školním roce 2013/2014:
Registrační číslo: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42

Zákonní zástupce přijatých žáků si vyzvednou „Rozhodnutí o přijetí“ osobně v kanceláři školy od 11. února 2013.

Seznam dětí nepřijatých do 1.ročníku ve školním roce 2013/2014:
Registrační číslo: 3, 9, 11, 18, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 38, 40

Zákonní zástupci nepřijatých žáků obdrží „Rozhodnutí o nepřijetí“ poštou.

Zpět