Výsledky zápisu do 1. třídy 2012/2013 Základní školy waldorfské Ostrava

01.02.2012 09:37

Dle odst. 2 § 183 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů zveřejněno dne 31. ledna 2012.

Registrační číslo Výsledek Registrační číslo Výsledek
01 přijat/a 20 přijat/a
03 přijat/a 22 přijat/a
04 přijat/a 23 přijat/a
05 přijat/a 24 přijat/a
06 přijat/a 25 přijat/a
07 přijat/a 26 přijat/a
08 přijat/a 27 přijat/a
09 přijat/a 29 přijat/a
10 přijat/a 30 přijat/a
11 přijat/a 31 přijat/a
12 přijat/a 32 přijat/a
14 přijat/a 33 přijat/a
15 přijat/a 35 přijat/a
16 přijat/a 41 přijat/a
17 přijat/a    
18 přijat/a    

 

Zpět