Výstava Betlémů

01.12.2016 11:01
 ...Půjdem spolu do Betléma........
Stejně jako v loňském roce jsme se zapojili do výstavy betlémů pořádané městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz v prostorách dvorany úřadu na náměstí E. Beneše. Tentokrát jsme připravili dokonce dva betlémy. Jeden vytvořily děti z naší mateřské školy společně s paní učitelkou Olgou Rašíkovou. Do Betléma přivádí kometa krajkové tři krále  v zasněžené zimní náladě. 
Druhý betlém byl společnou prací mnoha žáků 1. stupně a jejich vychovatelek ve školní družině ve spolupráci se školou. Do polystyrenu zapíchali obrovské množství látek, aby vytvořili náladu narození Ježíše. Myslím, že se jim to doopravdy povedlo. Díla, která jsou výsledkem, si můžete prohlédnout ve zmíněné dvoraně. Tady je jen malá ochutnávka. Naživo jsou ještě hezčí. Postupně si budeme moct vytvořit vlastní každoroční výstavu betlémů na naší škole, když se do této výzvy zapojíme pravidelně.
Zpět