Výstavba miniarboreta zahájena

23.05.2013 21:44

Díky iniciativě rodičů a WSO byla v minulém školním roce podána projektová žádost u MŽP na zkrášlení našeho školního dvorku. Žádost byla na podzim schválena a práce byly započaty. Smlouva o dílo byla podepsána s firmou Kurka engineering. O dalším průběhu výstavby vás budeme informovat prostřednictvím fotografií na webových stránkách.

S pozdravem,
Ing. Ľubica Havelková
ředitelka školy

Zpět