Výzva k podání veřejné zakázky malého rozsahu - zajištění ozdravného pobytu

16.10.2019 18:33

Výzva k podání veřejné zakázky malého rozsahu

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, p.o.

se sídlem Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava

 

Vás tímto vyzývá k podání nabídky na zajištění ozdravného pobytu

 

Název veřejné zakázky: „14 denní ozdravný pobyt žáků Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava, příspěvková organizace v oblasti, která není postižena smogovou situací “.

Výzva k podání VZ 

zadávací podmínky VZ 

příloha č.1 Čestné prohlášení k ozdravnému pobytu 

příloha č 2. návrh smlouvy ZŠ Waldorfská 

Zpět