Waldorfská mateřská škola opět v Ostravě

05.08.2013 19:55

S potěšením oznamujeme, že po roční pauze zahajuje svůj provoz v Ostravě waldorfská mateřská škola. Jejím zřizovatelem je Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Činnost mateřské školy bude od 1. září 2013 vykonávat Waldorfská základní a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace. Waldorfské školství se neodmyslitelně skládá ze tří stupňů: předškolního, základního a středního vzdělávání. Díky prozřetelnosti zastupitelů MOaP, kteří dne 27. května 2013 na svém zasedání odsouhlasili zřízení waldorfské mateřské školy bylo tohoto cíle dosaženo. Dne 16. července 2013 byla do školského rejstříku zapsaná mateřská škola a školní jídelna-výdejna, aby s účinností od 1. září 2013 mohly děti ve věku od tří do šesti let zaujmout své místo v prostorách, které pro ně základní škola vyhradila. S velkou láskou a pečlivostí byly nachystány herna a ložnice pro naše nejmenší, stejně tak i výdejna jídla, šatny a sociální zázemí.

Těšíme se na vzájemné setkávání
Pedagogický sbor Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava

Zpět