Zachování aktuálního stavu

13.03.2013 17:02

Vážení rodiče,

   ráda bych vás tímto informovala, že na dnešním zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto takto: Optimalizace škol ZŠ Kounicova a ZŠ Gen. Píky 13A proběhne organizačně k 1.lednu 2014. Žáci ZŠ Kounicova zůstávají i v příštím školním roce ve své budově. Nám zůstává i nadále pavilon D, ve kterém bude pokračovat provoz školní družiny a odborných učeben. Nadále budu podnikat kroky, které zajistí vyhovující podmínky pro jeho další užívání.

   S tím souvisí i otázka zřízení MŠ, které se teď intenzivně budu věnovat. Veškeré nové informace budu průběžně zveřejňovat v tomto okénku.

S pozdravem,
Ing. Ľubica Havelková
ředitelka školy

Zpět