Zahájení školního roku 2012/13

18.09.2012 11:37

Prázdniny opět utekly jako voda a 3. září 2012 jsme se odpočatí a opálení slavnostně sešli na školním dvoře. Paní ředitelka Ing. Ľubica Havelková nás všechny přivítala a popřála úspěšný start do nového školního roku. Jako každoročně si největší pozornost zasloužili naši noví prvňáčci pod vedením paní učitelky Mgr. Ivy Kusznírové, kteří v závěru obdrželi z rukou zástupce školské rady Mgr. Jaroslava Skýby drobné dárky z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Zpět