Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016

04.02.2015 14:15

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 je ukončen, třída je naplněna a příjímání nových žádosti je již pozastaveno.  

Zde uveřejňujeme výsledky přijímacího řízení - seznam přijatých dětí do první třídy 2015-2016

 

Seznam žadatelů přijatých ke školní docházce ve školním roce 2015/2016

Přijati: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32

Děti, které nedovrší šestý rok věku před zahájením povinné školní docházky

předběžně přijati do školy, musí však doložit před nástupem všechny potřebné doklady.

30

Děti, jejichž rodiče požádali o odklad školní docházky, nebo nastupují na jinou školu – nepřijati:

8, 23

Zpět