Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/2017

08.02.2016 21:16

Zde uveřejňujeme výsledky přijímacího řízení:

Seznam žadatelů přijatých ke školní docházce ve školním roce 2016/2017 

Přijati: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23

 

Děti, které nedovrší šestý rok věku před zahájením povinné školní docházky

 – předběžně přijati do školy, musí však doložit před nástupem všechny potřebné doklady.

3, 7, 20 

 

Děti, jejichž rodiče požádali o odklad školní docházky

12

Zpět