Naše škola vyučuje ve školním roce 2019/2020 podle tohoto vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Waldorfská škola" aktualizovaný k 18. červnu 2018. Dle tohoto programu vyučujeme ve všech ročnících.

Od roku 1997 je naše škola nositelem mezinárodní ochranné známky registrované v Německu. Tato ochranná známka zastřešuje specifické vlastnosti a kvality školy nesoucí ve svém názvu "waldorf".

Nabízíme:

 • epochové vyučování hlavních předmětů - vyučovací den je rozdělen na dvě části: ráno epochové vyučování (90 minut) a pak samostatné vyučovací hodiny (45minut)
 • umělecké předměty ve všech ročnících: výtvarná výchova, pracovní činnosti, řemesla, hudební výchova, hra na flétnu
 • vyučování dvěma cizím jazykům od prvního ročníku (jazyk anglický, německý a ruský) individuální přístup k žákům s ohledem na jejich věkový vývoj
 • slovní hodnocení, které je uplatňováno po celou dobu školní docházky. Pouze při přechodu na jinou školu a pro potřebu středních škol jsou vedle toho žáci klasifikováni i známkou.
 • partnerství tří - škola se opírá o spolupráci učitelů, rodičů a žáků (měsíční třídní schůzky a konzultace, školní slavnosti, tvůrčí dílny, vzdělávací akce, společné výlety)
 • pobyt žáků ve školní družině a stravování ve školní jídelně
 • mimoškolní činnost (umělecké kroužky, možnost práce na PC a přístup k Internetu, anglická konverzace, příprava na SŠ)
 • veřejné prezentace prací žáků prostřednictvím výstav, veřejná vystoupení, soutěže
 • výchovné poradenství včetně poradenství při volbě povolání lyžařský kurz pro 7.třídu a školy v přírodě (bez státního příspěvku)
 • lektorskou činnost pedagogů
 • využití knihovny (žákovská, učitelská, nadační)
 • dny otevřených dveří

Na škole pracuje:

 • Kolegium učitelů  - týdenní pedagogické konference
 • W-spolek - sdružení rodičů a přátel waldorfské školy - zástupci rodičů se scházejí každý měsíc

Škola spolupracuje s:

 • Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity jako fakultní škola
 • Českým sd ružením pro waldorfskou pedagogiku a AWŠ, jejímž je škola členem
 • Waldorfskými školami na celém světě - Waldorf List - 2014

 

Další informace o waldorfské pedagogice, nebo o historii školy naleznete v následujících odkazech:

Waldorfská pedagogika

Historie školy