Přehled středních škol, na které byli naši žáci přijati pro školní rok:

 

2015/2016

 
Typ školy                                                                Počet přijatých žáků  
SOŠ Waldorfská                                                             1  
SŠ s maturitou                                                                5                                                  
SPŠ s maturitou                                                              3  
Učební obory                                                                  1  

Ke studiu na osmiletém gymnáziu byl přijat jeden žák 5. třídy.

Ke studiu na šestiletém gamnáziu byla přijata jedna  žákyně 7.třídy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2014/2015

 

Typ školy                                                       Počet přijatých žáků                           
Gymnázia 2
Umělecké školy   2
SOŠ Waldorfská 6
SŠ s maturitou 8
SPŠ s maturitou 1
Učební obor 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K osmiletému studiu na gymnáziích byla přijata jedna žákyně 5. třídy. 

 

2013/2014


Typ školy Počet přijatých žáků
maturitní obory: 19
gymnázia 3
SOŠ Waldorfská 6
jiné střední školy 10
učební obory: 2

K osmiletému studiu na gymnáziích byla přijata jedna žákyně 5. třídy.