Základní informace o škole

Název subjektu:

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace

Základní činnost subjektu:

 • Základní škola - IZO: 600 145 018
 • Školní družina - IZO: 120 100 193
 • Mateřská škola - IZO: 181 048 230
 • Školní jídelna, výdejna - IZO: 181 048 248

Organizační struktura:

 • ředitelka školy: Mgr. Lenka Holeksová
 • zástupce ředitele: Mgr. Jana Kornutová
 • vedoucí školní družiny: Mgr. Eva Tejkalová
 • výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr.  Ivana Fehérová , Ph.D.
 • metodik ICT: Mgr. Jana Seidlová
 • metodik ŠVP: Mgr. Lenka Holeksová
 • metodik EVVO: Mgr. Ondřej Sobaňski

Zřizovatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Sídlo zřizovatele: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
Právní forma: obec

Kontakty:

 • Kancelář školy: 597 578 539, 777 128 153
 • Ředitelna: 597 578 540, 777 128 154
 • Školní družina: 777 128 156
 • Mateřská škola: 777 764 287
 • Datová schránka: 4aemudw
 • Internetové stránky: http://www.zswaldorfostrava.cz
 • E-mailová adresa: skola@zswaldorfostrava.cz
 • Adresa: Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava

                                

 

Bankovní spojení:

 • KB Ostrava, č.účtu : 12035761/0100
 • IČO: 709 339 44
 • DIČ: CZ - 709 339 44

Seznam hlavních dokumentů:

 • zřizovací listina – vydaná zastupitelstvem městského obvodu MOaP dne 20. května 2017
 • rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku č.j. MŠMT-30593/2013
 • ŠVP Waldorfská škola
 • Organizační řád a jeho součásti (vnitřní směrnice)
 • Školní řád a pravidla hodnocení průběhu vzdělávání a chování žáků
 • Dokumenty, kterými se školské zařízení musí řídit, najdete na http://www.msmt.cz/dokumenty

Žádosti o informace:

 • kancelář zástupce ředitele školy Mgr. Jana Kornutová
 • žádost možno podávat ústně, písemně, elektronicky prostřednictvím sekretariátu v úředních hodinách

Podněty:

 • Kancelář školy – referentka Renata Unzeitigová - ústně, písemně, elektronicky v úředních hodinách