Třídami to u nás nekončí. Prohlédněte si také ostatní prostory, ve kterých budou děti trávit čas.

Klikněte na jednotlivé obrázky, posouvejte je a rozhlédněte se tak po celé místnosti.

Knihovna

Eurytmie

Počítačová učebna

Jazyková učebna

Hudebna

Výtvarna

Tělocvična

Dílna

Jídelna