Přehled zájmových útvarů připravovaných pro školní rok 2016/2017

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2016/2017

Zájmové útvary pod vedením učitelů naší školy a jeden pod vedením lektorky paní Terezy Zahutové, budou zahájeny v říjnu 2016, ukončeny na konci května 2017. Přihlášky jsou k dispozici u třídních učitelů. Prosíme, v případě zájmu, o odevzdání přihlášky do 15. 9. 2016 třídní učitelce/třídnímu učiteli.

·        Šikovné ruce – tvořivá dílna v úterý od 14:15 do 15 hodin s paní učitelkou Jitkou Kulhánkovou pro žáky 4. – 9. třídy

Společně vyzkoušíme rozličné tvůrčí rukodělné činnosti se zaměřením na rozvoj jemné motoriky a rozvoj estetického cítění. Vytvoříme různé drobné dekorační předměty a oděvní doplňky technikami jako např. pletení, háčkování, drhání, vyplétání, korálkování, plstění atd. Děti si mohou zhotovit např. koberečky, šály, ponožky, hračky, přívěsky, kabelky, vánoční ozdoby, víly… Finanční příspěvek na materiál činí 200 Kč na pololetí školního roku.

·        Sportovní kroužek ve středu od 14:15 do 15 hodin s panem učitelem Ondrou Sobaňskim pro žáky 2. – 6. třídy

Kroužek je zaměřen na různé druhy sportu. Budeme se věnovat všeobecným míčovým hrám jako je fotbal, florbal, basketbal, vybíjená a další. V jednotlivých hodinách se budeme také věnovat gymnastice, atletice a pohybovým hrám. Úhrada za materiál na kroužek činí 100 Kč na pololetí školního roku.

·        Kapela ve čtvrtek od 14:15 do 15 hodin s paní učitelkou Helenou Šmídovou pro žáky od 5. – 9. třídy

Tento hudební kroužek se zaměřuje na oblast populární hudby, pop music a pop rock. V kroužku se žáci zaměří na rozvíjení především instrumentální činnosti (hra na klávesové nástroje, kytaru, baskytaru, bicí nástroje), ale také na vokální činnosti. Písně se budou interpretovat především v jazyce českém, ale také slovenském nebo anglickém. Písně budou vybrány dle domluvy. Úhrada za materiál na kroužek činí 100 Kč na pololetí školního roku.

·        Počítačový kroužek v úterý od 14:15 do 15 hodin s paní učitelkou Janou Seidlovou pro žáky od 5. třídy

V kroužku se budeme zabývat prohloubením dovedností a ovládáním programů řady Office, které nejčastěji využíváme při práci ve škole. Věnovat se budeme také grafickým programům a  využitím počítače jako informačního média. Úhrada za materiál na  kroužek činí 100 Kč na pololetí školního roku.

·        Malí vědátoři, hrajeme si na Mlýnici v pondělí od 13:30 do 14:30 hodin (nebo od 14 do 15 hodin – ohled na žáky 3. třídy po návratu z plavání) – pro žáky od 3. třídy do 7. třídy

Žáci v kroužku provádějí experimenty zabývající se např. magnetismem, vulkanismem, mechanickou energií, vlastnostmi kapalin, plynů a pevných látek a mnoha jinými jevy kolem nás. Srozumitelnou formou je žákům vysvětlena teorie a principy fungování jevů, které si následně ověří na jednoduchých experimentech, např. si postaví sopku, přistávací modul z balonků, jednoduchý kompas apod. To vše s důrazem na využití nabytých znalostí v praktickém životě. Experimenty jsou navrženy pro žáky ZŠ, nejsou tedy nebezpečné ani složité. Při experimentech používáme běžně dostupné materiály jako špejle, kancelářské sponky, balonky, brčka apod. Úhrada za materiál na kroužek činí 100 Kč na pololetí školního roku.

·        Pilates – pololetí (14 lekcí) za 390 Kč  ve čtvrtek pro 1. - 4. třídu od 13:00 do 13:45 hodin; pro 5.- 9. třídu od  14:00 do 14:45 hodin)

Cesta zdravého pohybu… (více u paní lektorky Terezy Zahutové)

·         Ich spreche Deutsch“  ve středu od 14:15 do 15:00 hodin pro žáky 7. – 9. tříd pod vedením paní učitelky Heleny Hanouskové

Práce v kroužku německého jazyka se zaměří na procvičování základní slovní zásoby a mluvnických pravidel, na konverzaci v běžných situacích – formou didaktických her, dramatizací. Úhrada za materiál na kroužek činí 100 Kč na pololetí školního roku.

Všechny uvedené aktivity budou probíhat v budově Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava, Na Mlýnici 36, Ostrava