• Projekt Šablony II. s názvem “ Waldorfská škola – škola šťastných dětí“
  Naše škola se zapojila do projektu Šablony II. s názvem " Waldorfská škola – škola šťastných dětí", ve kterém získala celkovou dotaci ve výši 1 129 000,- Kč.  Tyto prostředky máme k dispozici na personální šablony v MŠ i ZŠ – školní asistent v MŠ, speciální pedagog v ZŠ, dále se učitelky MŠ postupně zúčastní … Pokračovat ve čtení
 • Technika na Waldorfu
  Závěrečná zpráva k projektu „ Technika na waldorfu“ V rámci programu na podporu vzdělávání a talent managementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 jsme získali příspěvek 360 000,- Kč. Tento projekt byl pro naše žáky, rodiče i učitele velkým přínosem a obohacením. Největší kladem bylo … Pokračovat ve čtení
 • ZELENĚJŠÍ ŠKOLKA V SRDCI PŘÍVOZU
  Tak se jmenoval jeden z projektů, který podpořila společnost OZO Ostrava s.r.o. v rámci Tematické výzvy 2018 – Zelená pro Ostravu. Díky tomuto projektu se zahrada naší waldorfské školy a školky, která opravdu leží v samém srdci ostravského Přívozu, zase trošku více zútulnila a na jaro se bude moci v plné kráse zazelenat. Díky finančním prostředkům jsme získali … Pokračovat ve čtení
 • Hravé povídání v MŠ 2018
  Díky projektu Hravé povídání jsme získali možnost zdokonalit komunikační kompetence dětí navštěvujících naši mateřskou školu. Tyto kompetence jsou klíčové nejen během předškolního vzdělávání, ale jsou naprosto nepostradatelné také během povinné školní docházky. Díky tomuto projektu jsme tak získali prostředky na to, abychom vybavili naši knihovničku literaturou týkající se logopedické prevence, informace z těchto knih nabyté teď … Pokračovat ve čtení
 • HUDEBNÍ WORKSHOPY A MUZIKOTERAPIE V MŠ
  Díky prostředkům čerpaným v rámci projektu „Hudební workshopy a muzikoterapie v MŠ“ jsme získali jedinečnou možnost dovybavit naši mateřskou školku množstvím zajímavých hudebních nástrojů, se kterými se stále učíme pracovat. Díky těmto nástrojům nyní máme možnost zdokonalovat sluchové vnímání, hudební a rytmický cit, ale také jemnou a hrubou motoriku dětí navštěvujících naši školku. Hudební nástroje zapojujeme během … Pokračovat ve čtení
 • Dny vědy Na Mlýnici 2018
  Na naší Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava pracuje již čtvrtým rokem technický kroužek „Malí vědátoři“, jeho úspěšnost a obliba mezi dětmi je i díky finančním příspěvkům městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Žáci se pravidelně schází jednou týdně a zábavnou formou se seznamují s přírodními vědami a technikou. Z dostupných materiálů děti vyrábí mechanické a jednoduché elektrické … Pokračovat ve čtení
 • Projekt „Tradiční řemesla“
  Významnou část výuky v naší škole zaujímají rukodělné a kreativní činnosti jako alternativa ke klasické školní práci běžnými učebními metodami. V průběhu roku jsme realizovali několik „Dnů tvoření“ zaměřených na nástup nového ročního období – jaro, léto, podzim a zimu. Proběhl tradiční „Řemeslný týden“ pro 9. třídu, uskutečnilo se několik tvořivých workshopů. Žáci plstili za mokra i … Pokračovat ve čtení
 • Ozdravný pobyt v Holčovicích
  Ve dnech 17.4.-30.4.2018 se 50 žáků naší školy a 6 pedagogů účastnilo Školy v přírodě. Byli jsme ubytování v hotelu Zlatá Opavice v Holčovicích ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Ubytování bylo velmi luxusní, komfortní a splňovalo veškeré naše nároky. Zástupci cestovní kanceláře se nám velmi intenzivně a přátelsky věnovali, zajistili veškeré potřebné náležitosti ke konání pobytu … Pokračovat ve čtení
 • Projekt „Waldorfská škola“ v MŠ a ZŠ
  Projekt „ Waldorfská škola“  je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto programu se seznamují naši pedagogové MŠ se specifiky práce s dvouletými dětmi v rámci DVPP, v MŠ po celý školní rok 2017 /2018 působí školní asistent. Pedagogové ZŠ se vzdělávají v rámci DVPP v práci se žáky v matematické a čtenářské gramotnosti, pro žáky bude otevřen čtenářský klub, klub zábavné logiky … Pokračovat ve čtení
 • Olympijské hry waldorfských škol a školní orchestr
  Neinvestiční příspěvek MOaP pro rok 2016/ 2017 Škola získala pro školní rok 2016/ 2017 od městského obvodu Moravská Ostrava účelové neinvestiční příspěvky ve výši 26 000 Kč na tyto aktivity: Olympijské hry waldorfských škol – částka 6 000 Kč na dopravu vlakem do Semil, reprezentace školy i města. Školní hudební těleso – částka 20 000 Kč na … Pokračovat ve čtení
 • Kreativní odpoledne pro žáky a rodiče
  Škola získala pro školní rok 2016/2017 a první čtvrtletí šk. roku 2017/2018 od statutárního města Ostravy účelový neinvestiční příspěvek ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu „Kreativní odpoledne pro žáky a rodiče“. Projekt jsme zahájili Svatojánskou slavností na našem dvorku a hřišti. Tato slavnost probíhá každý rok, její součástí je zpěv svatojánských písní, svatojánské … Pokračovat ve čtení
 • Čtrnáctidenní ozdravný pobyt
  Škola získala pro školní rok 2016/2017 od SMO účelový neinvestiční příspěvek na ozdravný pobyt z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 456 000 Kč. Rádi jsme jej využili a celkem 76 žáků 3. až 8. třídy a 9 pedagogů vyjelo do oblasti Bílých Karpat do Valašských Klobouk do horského hotelu Jelenovská v měsíci březnu. … Pokračovat ve čtení
 • Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
  Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212 Více informací o projektu naleznete na webových stránkách https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/ Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy. 
 • Ozdravné pobyty ve Vernířovicích
  Březen byl u nás na škole ve znamení školy v přírodě! Těšili jsme se všichni do malé vísky Vernířovice v krásném i drsném prostředí Jeseníků. Na stejném místě se vystřídaly děti prvního i druhého stupně. Od 6. do 16 března si předjaří užívalo 60 žáků 2. až 5. třídy, kteří pak předali štafetu 35 žákům 6.-8.třídy.  O … Pokračovat ve čtení
 • Poznej tajemství vědy
 • Kybernetický workshop
  „Víte odkud vzal Karel Čapek slovo robot?“ to byla první věta, kterou uvítal žáky 8. a 9. třídy průvodce exkurzí v oddělení kybernetiky na elektrotechnické fakultě VŠB-TU. Žáci byli provedeni minulostí robotů, aktivně zkonfrontovali své povědomí o tom, co roboti pro lidstvo znamenali a znamenají, a jaké jsou naše vyhlídky do budoucna v používání robotů. S velkým zaujetím … Pokračovat ve čtení
 • Poznej tajemství vědy
  Od března 2014 se Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava spolu s několika dalšími základními a středními školami v Ostravě zapojila do projektu zaměřeného na popularizaci vědy: Projekt Poznej tajemství vědy, reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0019. Žáci a vyučující vybraných základních škol zde budou mít unikátní příležitost osobně a prakticky se seznámit se zajímavými výzkumnými úkoly, … Pokračovat ve čtení
 • Závěrečná zpráva z grantu Etická výchova Více zde:
  Ve školním roce 2013/2014 došlo k realizaci výše uvedeného projektu, jehož cílem bylo: motivovat pedagogy k hlubšímu zájmu o etickou výchovukonzultovat zařazení popř. doplnění Školního vzdělávacího programu o další témata etické výchovyvytvoření popř. zakoupení metodických materiálů vhodných k naplňování programu etické výchovy. K realizaci tohoto projektu, který byl vyhlášen ke dni 22. března 2013 pod … Pokračovat ve čtení
 • Závěrečná zpráva projektu schválena
  Vážená paní ředitelko,      dovoluji si Vám oznámit, že Vaše závěrečná monitorovací zpráva projektu s názvem "Waldorfská škola", reg. č.  CZ.1.07/1.4.00/21.1261, realizovaného v rámci EU peníze školám OP VK, byla schválena dne 2. prosince 2013. Děkuji za spolupráci v rámci celého projektu "EU peníze školám". S přáním hezkého dne, Ing. Miroslava Smrčková  Finanční manažerka OP … Pokračovat ve čtení
 • Projekt EU – Peníze školám
  Od 1. dubna 2011 se realizuje na naší škole projekt Evropské unie Peníze školám – Waldorfská škola. Cílem projektu je rozvoj cizích jazyků, ICT a přírodních věd, a to s aktivním využitím nejmodernější dostupné informační a komunikační technologie. Tyto cíle budou naplněny jak individualizací výuky v oblasti cizích jazyků, ICT a přírodních věd, tak vytvářením inovovaných materiálů … Pokračovat ve čtení
 • Změna harmonogramu projektu „Modernizace výuky“
  Z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo došlo k posunu termínů v harmonogramu projektu Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – multimediální vybavení počítačových a odborných učeben a kmenových třídAktualizovaný harmonogram: výběrové řízení na dodavatele – od 1/2011 do 5/2011fyzická realizace projektu – od 6/2011 do 10/2011ukončení projektu – 12/2011
 • Harmonogram projektu „Modernizace výuky“
  Název projektu: Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – multimediální vybavení počítačových a odborných učeben a kmenových tříd Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/08.00720Počet modernizovaných učeben: 31Výše dotace z rozpočtu Regionální rady: max. 9,1 mil. KčRozpočet na projekt: 11,1 mil. KčPlánovaný harmonogram: výběrové řízení na dodavatele – od 6/2010 do 10/2010fyzická realizace projektu – od 11/2010 do 1/2011ukončení projektu … Pokračovat ve čtení