Projektový sportovní týden v mateřské škole - říjen 2016

/album/projektovy-sportovni-tyden-v-materske-skole-rijen-2016/telocvik-skolka-rijen-2016-002-jpg/ /album/projektovy-sportovni-tyden-v-materske-skole-rijen-2016/telocvik-skolka-rijen-2016-008-jpg/ /album/projektovy-sportovni-tyden-v-materske-skole-rijen-2016/telocvik-skolka-rijen-2016-009-jpg/

Ptačí budky

/album/ptaci-budky/dscf4050-jpg/ /album/ptaci-budky/dscf4051-jpg/ /album/ptaci-budky/dscf4056-jpg/

Tradiční řemesla 2018

/album/tradicni-remesla/a20180926-112044-jpg/ /album/tradicni-remesla/a20180926-125909-jpg/ /album/tradicni-remesla/a20181123-121923-jpg/

Projekty

Čtrnáctidenní ozdravný pobyt

20.11.2017 14:49
  Škola získala pro školní rok 2016/2017 od SMO účelový neinvestiční příspěvek na ozdravný pobyt z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 456 000 Kč. Rádi jsme jej využili a celkem 76 žáků 3. až 8. třídy a 9 pedagogů vyjelo do oblasti Bílých Karpat do Valašských Klobouk do...

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

17.01.2017 19:53
  Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“,  reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212   Více informací o projektu naleznete na webových...

Ozdravné pobyty ve Vernířovicích

22.04.2016 21:07
Březen byl u nás na škole ve znamení školy v přírodě! Těšili jsme se všichni do malé vísky Vernířovice v krásném i drsném prostředí Jeseníků. Na stejném místě se vystřídaly děti prvního i druhého stupně. Od 6. do 16 března si předjaří užívalo 60 žáků 2. až 5. třídy, kteří pak předali...

Poznej tajemství vědy

29.06.2015 14:07
Úspěšný projekt spolupráce škol a vědeckých institucí končí

Kybernetický workshop

18.11.2014 11:54
„Víte odkud vzal Karel Čapek slovo robot?“ to byla první věta, kterou uvítal žáky 8. a 9. třídy průvodce exkurzí v oddělení kybernetiky na elektrotechnické fakultě VŠB-TU. Žáci byli provedeni minulostí robotů, aktivně zkonfrontovali své povědomí o tom, co roboti pro lidstvo znamenali a...

Poznej tajemství vědy

26.03.2014 22:31
Od března 2014 se Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava spolu s několika dalšími základními a středními školami v Ostravě zapojila do projektu zaměřeného na popularizaci vědy: Projekt Poznej tajemství vědy, reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0019. Žáci a vyučující vybraných...

Závěrečná zpráva z grantu Etická výchova

20.12.2013 12:38
Projekt „Zkvalitnění prostupnosti etické výchovy výchovně vzdělávacím procesem na Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava“   Ve školním roce 2013/2014 došlo k realizaci výše uvedeného projektu, jehož cílem bylo: motivovat pedagogy k hlubšímu zájmu o etickou výchovu konzultovat zařazení popř....

Závěrečná zpráva projektu schválena

02.12.2013 16:09
Vážená paní ředitelko,        dovoluji si Vám oznámit, že Vaše závěrečná monitorovací zpráva projektu s názvem "Waldorfská škola", reg. č.  CZ.1.07/1.4.00/21.1261, realizovaného v rámci EU peníze školám OP VK, byla schválena dne 2. prosince 2013. Děkuji za spolupráci v...

Projekt EU - Peníze školám

15.06.2011 12:27
Od 1. dubna 2011 se realizuje na naší škole projekt Evropské unie Peníze školám – Waldorfská škola. Cílem projektu je rozvoj cizích jazyků, ICT a přírodních věd, a to s aktivním využitím nejmodernější dostupné informační a komunikační technologie. Tyto cíle budou naplněny jak individualizací výuky...

Změna harmonogramu projektu "Modernizace výuky"

15.02.2011 14:33
Z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo došlo k posunu termínů v harmonogramu projektu Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – multimediální vybavení počítačových a odborných učeben a kmenových tříd Aktualizovaný harmonogram: výběrové řízení na dodavatele...