Projektový sportovní týden v mateřské škole - říjen 2016

/album/projektovy-sportovni-tyden-v-materske-skole-rijen-2016/telocvik-skolka-rijen-2016-010-jpg/ /album/projektovy-sportovni-tyden-v-materske-skole-rijen-2016/telocvik-skolka-rijen-2016-011-jpg/ /album/projektovy-sportovni-tyden-v-materske-skole-rijen-2016/telocvik-skolka-rijen-2016-012-jpg/

Ptačí budky

/album/ptaci-budky/dscf4050-jpg/ /album/ptaci-budky/dscf4051-jpg/ /album/ptaci-budky/dscf4056-jpg/

Tradiční řemesla 2018

/album/tradicni-remesla/a20180926-112044-jpg/ /album/tradicni-remesla/a20180926-125909-jpg/ /album/tradicni-remesla/a20181123-121923-jpg/

Projekty

Hravé povídání v MŠ 2018

03.12.2018 14:03
Díky projektu Hravé povídání jsme získali možnost zdokonalit komunikační kompetence dětí navštěvujících naši mateřskou školu. Tyto kompetence jsou klíčové nejen během předškolního vzdělávání, ale jsou naprosto nepostradatelné také během povinné školní docházky. Díky tomuto projektu jsme tak získali...

HUDEBNÍ WORKSHOPY A MUZIKOTERAPIE V MŠ

03.12.2018 13:40
  Díky prostředkům čerpaným v rámci projektu „Hudební workshopy a muzikoterapie v MŠ“ jsme získali jedinečnou možnost dovybavit naši mateřskou školku množstvím zajímavých hudebních nástrojů, se kterými se stále učíme pracovat. Díky těmto nástrojům nyní máme možnost zdokonalovat...

Dny vědy Na Mlýnici 2018

03.12.2018 13:33
Na naší Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava pracuje již čtvrtým rokem technický kroužek „Malí vědátoři“, jeho úspěšnost a obliba mezi dětmi je i díky finančním příspěvkům městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Žáci se pravidelně schází jednou týdně a zábavnou formou se seznamují s přírodními...

Projekt "Tradiční řemesla"

03.12.2018 13:04
Významnou část výuky v naší škole zaujímají rukodělné a kreativní činnosti jako alternativa ke klasické školní práci běžnými učebními metodami. V průběhu roku jsme realizovali několik „Dnů tvoření“ zaměřených na nástup nového ročního období – jaro, léto, podzim a zimu. Proběhl tradiční...

Ozdravný pobyt v Holčovicích

07.06.2018 07:53
Ve dnech 17.4.-30.4.2018 se 50 žáků naší školy a 6 pedagogů účastnilo Školy v přírodě. Byli jsme ubytování v hotelu Zlatá Opavice v Holčovicích ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Ubytování bylo velmi luxusní, komfortní a splňovalo veškeré naše nároky....

Projekt "Waldorfská škola" v MŠ a ZŠ

20.11.2017 15:10
Projekt „ Waldorfská škola“  je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto programu se seznamují naši pedagogové MŠ se specifiky práce s dvouletými dětmi v rámci DVPP, v MŠ po celý školní rok 2017 /2018 působí školní asistent. Pedagogové ZŠ se vzdělávají v rámci...

Olympijské hry waldorfských škol a školní orchestr

20.11.2017 15:06
Neinvestiční příspěvek MOaP pro rok 2016/ 2017   Škola získala pro školní rok 2016/ 2017 od městského obvodu Moravská Ostrava účelové neinvestiční příspěvky ve výši 26 000 Kč na tyto aktivity: Olympijské hry waldorfských škol – částka 6 000 Kč na dopravu vlakem do Semil, reprezentace školy i...

Kreativní odpoledne pro žáky a rodiče

20.11.2017 14:56
Škola získala pro školní rok 2016/2017 a první čtvrtletí šk. roku 2017/2018 od statutárního města Ostravy účelový neinvestiční příspěvek ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu „Kreativní odpoledne pro žáky a rodiče“. Projekt jsme zahájili Svatojánskou slavností na našem dvorku a hřišti. Tato...

Čtrnáctidenní ozdravný pobyt

20.11.2017 14:49
  Škola získala pro školní rok 2016/2017 od SMO účelový neinvestiční příspěvek na ozdravný pobyt z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 456 000 Kč. Rádi jsme jej využili a celkem 76 žáků 3. až 8. třídy a 9 pedagogů vyjelo do oblasti Bílých Karpat do Valašských Klobouk do...

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

17.01.2017 19:53
    Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“,  reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212   Více informací o projektu naleznete na webových stránkách...