Přírodovědecké a technické vzdělávání na Waldorfské škole

 

            Na realizaci projektu nám byl poskytnut příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy v celkové výši 300 000,- Kč.

            Tento příspěvek je účelový a lze ho využít na odbornou literaturu, učební pomůcky, kancelářské potřeby, spotřební materiál, dílenský materiál, nářadí, nástroje, jednoduché stroje, stavebnice, sady, sestavy, soupravy, robotika, laserová barevná tiskárna, dataprojektor, roboti, senzory, ohýbačka, zakružovačka plechu, cestovné, doprava, ubytování žáků na exkurzi, vstupné, mzdové náklady.

 

Cíl projektu

           

            Cílem projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání na Waldorfské škole“ je plnit náš dlouhodobý záměr prohlubovat v dětech zájem o přírodovědné předměty, podporovat tvořivost, manuální zručnost a logické myšlení žáků cestou praktických činnosti, což předpokládá vybavení školy vhodným technickým zařízením a materiálovým vybavením.

Cílem programu je mimo jiné i zvyšování zručnosti žáků, podpora jejich estetického cítění a vzbuzení zájmu o technické obory.

 

Stručný popis projektu

 

            Školní vzdělávací program na naší škole umožňuje žákům nabývat nové poznatky a vědomosti v přírodovědných předmětech, které mohou následně uplatňovat v praktických činnostech a ověřovat si je. Dále nabízí možnosti pro získání základních dovedností a získání znalostí z oblasti techniky, a to vše s přihlédnutím k zájmům, potřebám každého žáka. Stavebnice LEGO Education umožňuje žákům hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem osvojit si a rozvíjet technické myšlení, manuální zručnost, tvořivost, týmovou práci a získat základy programování. Souprava Vernier je vhodná do výuky přírodovědných předmětů, obsahuje různé senzory pro fyziku a chemii. Tuto soupravu jsme začali používat ve fyzice, máme s ní výborné zkušenosti, práce s Vernierem baví nejen žáky, ale také učitele, a proto jsme se rozhodli ji rozšířit i do výuky chemie. Na Waldorfské základní škole a mateřské škole Ostrava se žáci v rámci Školního vzdělávacího programu učí také technickým činnostem. Naši starší žáci dovedou zručně zacházet s nástroji na dřevo, vyrábí mechanické hračky, z lipového dřeva vytváří jednoduché užitkové předměty, řežou reliéfy, šesťáci si vlastnoručně vyrábí meče z jasanového dřeva a štíty z překližky. Všechny tyto činnosti mají ulehčit nové nástroje, ruční pily, vrtačky, pořízy, rejsek, truhlářské svěrky, nová dláta. Zařízení truhlářské dílny chceme rozšířit o soustruh na dřevo, potřebný k přípravě polotovarů jako jsou kola, hřídele AKU vrtačku. Do aktivit se dřevem se zapojují žáci i v rámci školní družiny. V rámci předmětu Pracovní výchova pracujeme i s kovem, tepáme měď, vyrábíme drobné upomínkové předměty. Při její výrobě si žáci vyzkouší nýtovat, řezat závit a jiné rukodělné strojařské činnosti.

            Kromě práce se dřevem a kovem představíme žákům také další řemeslo, kamenictví, i jeho podobor, kamenosochařství. Záměrem programu bude naučit žáky používat základní kamenické nářadí, osvojit si volbu materiálů, ručně opracovat kámen a vyrobit jednoduchý výrobek z kamene.