Klikněte na jednotlivé obrázky, posouvejte je a rozhlédněte se tak po celé místnosti.

Oddělení Sluníček

Jak už ze jména naší třídy vyplývá, jsme třída samých sluníček, které se ve školce rozkoukávají úplně poprvé. Děti se učí být ve společnosti ostatních dětí, učí se samostatnosti a společné hře. Pomocí her a aktivit objevují barvy, tvary, zvířata a rostliny. Podle svých možností a fantazie tvoří a malují. Seznamují se s novými písničkami a básničkami. Každý týden se ponoříme do kouzelného světa pohádek, který nám otevírá nové téma k prozkoumání.

Oddělení Skřítků

Do třídy Skřítků dochází starší děti, zejména pak předškoláci. Společně s dětmi si upevňujeme zásady slušného a společenského chování, hygieny a vše co se již  naučily zdokonalují, připravují se na nové poznatky ve škole. Svoji osobnost rozvíjí nejčastěji pomocí her, ale také rozmanitých řízených činností. Třída skřítků je nápaditá díky šikovným dětem s bujnou fantazií.

Zahrada

Sauna