Vyvýšený záhon a vermikompost

Waldorfská základní a mateřská škola Ostrava, přísp. org. získala v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ostravy finanční příspěvek ve výši 10 000,- na realizaci projektu Vyvýšené záhony a vermikompost.  Projekt byl realizován se 3. a dokončen  se  4. třídou, od jara do podzimu 2020 v době prezenční výuky. Na stavbu vermikompostéru jsme použili prázdné kyblíky od Primalexu, které děti pomalovaly, provrtaly a podle vypracovaného návodu sestavily vermikompostér. Žížaly se do připraveného domečku nastěhovaly v květnu 2020 a od té doby vermikompostér úspěšně funguje. V době, kdy jsou děti ve škole, se o žížaly starají a stále je zajímá, jak se žížalkám daří. 

Stavba vyvýšeného záhonu byla plánována na jaro, tak, abychom stihli záhonek do prázdnin i osít. Z důvodu distanční výuky jsme začali stavbu v květnu a zaseli v září 2020. Nejdříve bylo třeba vybrat a vykolíkovat prostor pro budoucí záhon, odstranit travní drn a ze dřevěných kulatin sestavit záhon. Děti se tak učily vyměřovat, pracovat s rýčem a dalším nářadím, spolupracovat a řídit stavbu. Potom do záhonu postupně navrstvily jednotlivé vrstvy – klacky a dřevo, kartón, slámu, zavadlou trávu, vykopaný travní drn a nahoru kvalitní zeminu.  V září jsme na záhon vyseli semínka, která  stačí ještě do podzimu vyrůst – ředkvičky, listový salát a mibunu.  Pak už děti jen zalévaly a občas okopávaly a těšily se na úrodu. Vše krásně vyrostlo, ale na sklízení už opět žáci ve škole nemohli být přítomni. To je velká škoda, a tak se všichni těšíme, až si budeme moci společně záhonek osít, sledovat, jak vše roste a potom i sklidit a užít si plodů společné práce.

Ing. Markéta Fischerová