W-spolek

Při naší škole působí organizace rodičů - W-spolek.

 

Jeho hlavní cíle jsou:

  • podpora waldorfské školy a školky v Ostravě-Přívoze, Na Mlýnici 36
  • organizování školních slavností a akcí během školního roku
  • pomoc při zajišťování materiální a finanční stránky běhu školy
  • pořádání přednášek nejen o waldorfské pedagogice
 

Bližší informace naleznete na stránkách: http://wspolek.webnode.cz/

 
Pro zajištění potřeb pro žáky pro školní rok  2018/2019 je potřeba uhradit finanční příspěvek v srpnu 2018. 
Každý žák má přidělen vlastní variabilní symbol. Pokud tento variabilní symbol neznáte, kontaktujte třídního učitele svého dítěte.
Podrobnější informace o způsobu úhrady a čerpání těchto prostředků naleznete v následujícím dokumentu:

 

Finanční příspěvek pro rok 2018 / 2019

 

Základní škola:                 1. třída          2.500 Kč

                                           2. - 9. třída     2.300 Kč

                                           3 a více dětí (včetně školky), 2000 Kč za každé dítě

Mateřská škola:               2.000 Kč

Družina / Školní klub:     400 Kč

 

Obecné informace pro rodiče:

•         Platbu nutné odeslat na transparentní účet W-spolku, z.s. k 1. 9. 2018

•         Platby zasílejte na účet FIO BANKA  2300605027/2010pod variabilním symbolem, který byl žákovi přidělen

•         Platby za školu a družinu či školní klub je možno zaslat dohromady

•         U více dětí prosím plaťte každé dítě zvlášť (jiné variabilní symboly)

•         Na všechny dary bude v lednu 2018 na Vaši žádost vystaveno potvrzení o přijetí daru, kterým lze snížit daňový základ

•         Dary v libovolné výši nad rámec finančního daru na podporu Waldorfské ZŠ a MŠ můžete posílat na účet spolku kdykoliv během roku.

•         Každá vaše koruna navíc slouží dětem


 
 

wspolek.webnode.cz/w-spolek/prispevky-a-finance/

 

Transparentní účet k nahlédnutí zde :

www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2300605027