Zaměstnanci školy

školní rok 2017/2018

Vedení školy:

 • Ředitelka školy: Mgr. Lenka Holeksová
 • Zástupce ředitele školy: Mgr. Jana Kornutová

Pedagogický sbor základní školy:

 • 1.třída: Mgr. Ivana Fehérová
 • 2.třída: Bc. Markéta Barátová
 • 3.třída: Bc. Michaela Švecová DiS.
 • 4.třída: Mgr. Jana Seidlová
 • 5.třída: Mgr. Zuzana Pščolková
 • 6.třída: Mgr. Helena Hanousková
 • 7.třída: Bc. Jana Toflová
 • 8.třída: Mgr. Ondřej Sobaňski
 • 9.třída: Mgr. Jitka Kulhánková
 • Přírodovědné předměty: Ing. Mária Drtinová
 • Ruský jazyk: Mgr. Olga Balcárková
 • Hudební výchova: Mgr. et Bc. Helena Šmídová

Asistenti pedagoga:

 • Mgr. Hana Kupcová
 • Bc. Barbora Békešová
 • Bc. Klára Kokyová
 • Sabina Siudová DiS
Školní poradenské centrum:
 
 • Školní psycholog: Mgr. Filip Jadlovec
 • Speciální pedagog: Mgr. Ivana Kopičková Heiníková
Školní družina:
 
 • Alena Dorotíková
 • Mgr. Hana Kupcová
 • Mgr. Eva Tejkalová
 • Mgr. Zdena Gelová

Mateřská škola:

 • Bc. Olga Rašíková
 • Renáta  Plačková
 • Bc. Martina Vůjtková

Správní zaměstnanci:

 • Referentka školy: Renata Unzeitigová
 • Školník: Aleš Bandura
 • Vrátný: Michal Vavřík
 • Pracovnice úklidu: Eva MokrošováMarie Videlková, Renata Adamová