Ateliér Malí mistři

Hodnocení projektu

Ateliér Malí mistři je výtvarný projekt zaměřený na tvoření a setkávání. Tvořili jsme s dětmi i dospělými krásné obrazy na plátna akrylovými barvami dle vlastních představ i podle předloh slavných malířů 20. století. Bohužel epidemiologická situace nám nedovolila dodržet původně plánovaný termín leden – červen 2021. Museli jsme hledat termíny pro setkávání až na podzim. Proběhla tři setkání v říjnu a listopadu 2021. Plánujeme samozřejmě pokračování na příznivější dobu v novém roce 2022. Nicméně i v tak okleštěné podobě byl Ateliér Malí mistři úspěšný, účastníci se do práce často tak zabrali, že jim tři hodiny práce uběhly jako nic a chtěli ještě pokračovat. Několik obrazů se podařilo dokončit a vystavit v prostorách školy. Nedokončené obrazy jsou taktéž vystaveny a čekají na malířských stojanech na své dokončení. Malovaly děti ze 3., 6. a 8. třídy, přidalo se několik rodičů, asistenti i paní vychovatelky. Moc si tvoření užívaly a těší se na brzké pokračování. Doufáme, že se epidemiologická situace uklidní a budeme moci dokončit započatou práci.

Mgr. Jitka Kulhánková