Ředitelka Waldorfské základní školy a mateřské školy v Ostravě vyhlašuje veřejnou zakázku na 14-ti denní ozdravný pobyt pro žáky.

Prostředky ve výši 456 000,- Kč jsme získali z neinvestičních prostředků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší od Statutárního města Ostrava.

V přiložených přílohách naleznete bližší informace a podklady. Své návrhy zasílejte do 25.11.2016.

Lenka Holeksová, ředitelka školy

 

cestne_prohlaseni_organizovany_pobyt_2017

nova_specifikace_zakazky_organizovany_pobyt_2017

kryci_list_organizovany_pobyt_2017 waldorfská

Nová výzva na organizovaný pobyt 2017

návrh smlouvy organizovaný pobyt