Žádosti o informace

 Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách:

pondělí – pátek 7.00 – 8.00 a ve čtvrtek 11.40-15.00 hodin

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách

Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky

Školská rada

Složení školské rady na funkční období 11. 7. 2021 – 11. 7. 2024:

Zástupci pedagogů:

Mgr. Zdeňka Gelová

Mgr. Helena Židková

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků:

Ing. Jiří Banáš

Bc. Gabriela Gavelčíková

Zástupci zřizovatele:

Mgr. Jan Tabášek

Mgr. Barbora Vyka


Rozpočet školy

Výroční zprávy

Zápisy


Škola v přírodě 2024

Formuláře ke stažení

Seznam hlavních dokumentů:
zřizovací listina – vydaná zastupitelstvem městského obvodu MOaP dne 20. května 2017
rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku č.j. MŠMT-30593/2013
ŠVP Waldorfská škola
Organizační řád a jeho součásti (vnitřní směrnice)
Školní řád a pravidla hodnocení průběhu vzdělávání a chování žáků
Dokumenty, kterými se školské zařízení musí řídit, najdete na http://www.msmt.cz/dokumenty