Týdenní téma nám otevírá čtení příběhu nebo pohádky, o které si následně povídáme a kreslíme ji. V úterý malujeme, převážně akvarelovými barvami. Středa patří pečení, ať už je to pečení chleba nebo sladké dobroty. Ve čtvrtek pracují ručičky, děti vyrábějí, tvoří, modelují. V závěru týdne s dětmi hrajeme dramatické hry nebo dramatizujeme příběh či pohádku, se kterou jsme celý týden pracovali.

Obecným cílem výchovně vzdělávacího procesu v naší mateřské škole je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku s důrazem na oblast citovou a morální. Pedagogické působení vychází jednak z poznatků vývojové psychologie, předškolní a obecné pedagogiky, ale zejména z dlouholeté praxe a zkušeností v oblasti waldorfské pedagogiky a antroposofie rakouského myslitele Rudolfa Steinera. Nejdůležitějším principem je výchova napodobováním.

Den začíná scházením dětí, při kterém si děti mohou volit aktivity a hry podle svého individuálního výběru, případně jim nabídneme činnosti pro jejich rozvoj. Následuje ranní kruh, ve kterém se společně přivítáme, sdělujeme si vše, o co se chceme podělit s ostatními. Rytmizujeme básně, zpíváme písně, hrajeme hry a zacvičíme si. Po hygieně následuje svačina a po ní hlavní vzdělávací činnost. Poté přichází čas jít ven, v případě špatného počasí chodíme protáhnout tělíčka do tělocvičny nebo se zapotit do infrasauny. Po pobytu venku následuje oběd a odpolední odpočinek s pohádkou.Z hlediska organizace je život v mateřské škole podmíněn pevným rytmem roku, týdne a dne. Hlavními ročními slavnostmi jsou: slavnost podzimní rovnodennosti, sv. Michaela a svátek sv. Martina, v zimě adventní, mikulášská a vánoční slavnost, zimu nám zakončuje svátek Hromnice. Ve druhém pololetí školního roku pak Masopust, Velikonoce, jarní slavnost a svatojánská slavnost.


Jak to u nás vypadá

Naše mateřská škola od 1. září 2014 využívá ke své činnosti nově zrekonstruované prostory v budově školy Na Mlýnici 36. Děti mají k dispozici dvě prostorné místnosti, které jsou využívány jako herna, jídelna a ložnice.  Nechybí ani sociální zařízení, ve kterém se nachází infrasauna. Dovoz jídla zajišťuje firma Sodexo. 

Školka má k dispozici enviromentální zahradu, která vznikla na pozemku školy. Děti zde mají možnost jezdit na koloběžkách a odrážedlech, hrát si na pískovišti, prolézat pečlivě připravené překážky, anebo jen tak skákat po trávě. Součástí zahrady je i bylinková spirála pro seznamování s různými druhy bylinek.

Aktivity vašich dětí jsou pod pečlivým dohledem paní učitelek Olgy, Zuzany, Kateřiny a Simony.