První setkání Ateliéru Malí mistři

V úterý 19. 10. proběhlo první setkání Ateliéru Malí mistři v prostorách naší školy. Začali jsme malovat na plátna úžasné obrázky. Další setkání bude opět v úterý a to 2. 11. od 15 do 18h. Připojte se k naší malířské skupince a pojďte vytvořit skutečný obraz!!! Zve paní učitelka Kulhánková a všichni účastníci…

Běh naděje

Tento týden jsme zakončili účasti na Běhu naděje v Komenského sadech. SVČ Zábřeh si zde pro děti nachystalo soutěže, vyrábění, ale především okruh pro běh. S dětmi jsme zdárně doběhli do cíle a vysloužili si tak diplom.

Výlet na ranč v Hlučíně

Ve středu jsme se s dětmi vydali autobusem do Hlučína na ranč. Děti mohly nakrmit a pohladit si zvířátka, dozvěděli se také o nich něco nového a zajímavého. Po procházce na děti již čekali poníci, na kterých se projely. Výlet jsme zakončili obědem a unavení a plní nových zážitků jsme se vydali zpět do školky.

Michaelská slavnost v mateřské škole

Po slavnostním zahájení v tělocvičně, jsme v mateřské škole pokračovali v Michaelské slavnosti. Děti se seznámily s legendou a následně překonávaly strach z neznáma společně s andělem, který je na cestě doprovázel. Za svou odvahu byly děti odměněny jablíčkem.

Ateliér Malí mistři

V úterý 19. 10. se bude od 15 do 18 h konat první setkání  Ateliéru Malých mistrů. Zváni jsou nejen starší žáci naší školy. Tvořit budeme u nás ve škole, v učebně výtvarné výchovy. Zváni jsou nejen žáci naší školy, ale i rodiče, učitelé, asistenti a další přátelé školy. Vyzkoušíme si malovat na plátna u malířských stojanů jako opravdoví mistři. Inspirovat se … Přečíst více…

Ze zrna chléb – 3. třída

Třeťáci dnes společně v rámci epochy ZE ZRNA CHLÉB obdělali pole, připravili půdu a zaseli obilí. Práce to nebyla jednoduchá, ale vše společnou silou zvládli. Teď už jen doufat, že obilí vzejde. Velké poděkování patří Sládkovým, kteří nám poskytli tak úžasnou půdu. Děkujeme!

Ze zrna chléb – 4. třída

Žáci čtvrté třídy si dnes v rámci epochy ZE ZRNA CHLÉB vyzkoušeli, jak náročná bývala příprava na upečení chlebu. Mlácení obilí byla fuška, ale zvládli to krásně. Vybíráni semínek je také titěrná práce a pro některé děti to byla zkouška trpělivosti, kterou podniknou ještě další den, ale odměnou bude chléb, na který si sami pomelou mouku a upečou ho v hliněných … Přečíst více…

Michaelská slavnost 4.,5. a 6. třídy

Také žáci 4.,5.a 6.třídy se odvážně vypravili zdolávat michaelské překážky. Mnozí museli vyvinout úsilí a naladit se na ostatní, chtělo to hodně trpělivosti, obratnosti, soustředění a chuti se překonat. Nálada panovala veselá a hravá a někteří získali cennou zkušenost vést svůj tým, což bylo zajisté také obohacením. Dobroty snědeny, úkoly splněny a všem odvážným něco překonat zdar.