Pasování předškoláků 2024

Ve středu na naší školní zahradě proběhlo slavnostní pasování předškoláků. Malé víly a skřítky chystající se v září do školy pasovala místostarostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz paní Ing. Valentina Vaňková. Děti si pro své rodiče připravily pásmo básní a písni, které sklidilo velký úspěch a poté jsme si všichni zaslouženě pochutnali na připraveném pohoštění.