Zápis do 1. třídy pro rok 2021/2022

Milí rodiče,
v letošním roce bude Waldorfská přípravka pro předškoláky probíhat formou online besedy o škole s vedením školy a zkušenými pedagogy. Termín online besedy je: středa 24. 3. 2021 v 16:30 hodin. Odkaz pro připojení: https://meet.google.com/ifx-ybyn-ask

Bohužel nejspíš nebude možné, aby proběhl Den otevřených dveří, proto jsme pro Vás připravili virtuální prohlídku školy.

ZDE KLIKNĚTE
Prosím, potvrďte svůj zájem o online besedu napsáním emailu do 15. 3., abychom znali přibližný počet zájemců a mohli
podle toho přizpůsobit náplň besedy, eventuálně rozdělit besedu na vícekrát apod.
Děkujeme.

Srdečně Vás zveme k zápisu do 1. třídy.

Termín zápisu bez osobní přítomnosti: 1. – 18. dubna 2021

Doručení žádosti o přijetí, zápisního listu a dalších dokladů k zápisu (viz níže) datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně do školy.

Doklady a dokumenty k zápisu:

K žádosti o odklad školní docházky: nutno doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

Vyhrazujeme si právo změnit termíny a průběh zápisu podle aktuální situace.
Otevíráme jednu třídu – 30 žáků.

Po splnění všech podmínek zápisu ke školní docházce jsou přednostně přijímáni na naši školu:
– děti s uděleným odkladem školní docházky ve školním roce 2021/22 naší školou
– sourozenci žáků naší školy a děti zaměstnanců
– děti z naší mateřské školy