Zápis do 1. třídy pro rok 2024/2025

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2024/2025

Srdečně Vás zveme k zápisu do 1. třídy.

Termín zápisu formou skupinových aktivit a pohovoru s rodiči proběhne v termínu: 2. – 4. dubna 2024

Zarezervujte si termín zápisu ZDE!

Doručení žádosti o přijetí, zápisního listu a dalších dokladů k zápisu (viz níže) bude možné osobně na individuálních pohovorech.

V případě, že pro Vás nebude možné dostavit se na individuální pohovor, je možné zaslat dokumenty datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, nebo poštou.

Doklady a dokumenty k zápisu:

K žádosti o odklad školní docházky: nutno doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad

Vyhrazujeme si právo změnit termíny a průběh zápisu podle aktuální situace.
Otevíráme jednu třídu – 30 žáků.

Po splnění všech podmínek zápisu ke školní docházce jsou přednostně přijímáni na naši školu:
– děti s uděleným odkladem školní docházky ve školním roce 2022/23 naší školou
– sourozenci žáků naší školy a děti zaměstnanců
– děti z naší mateřské školy

Průběh zápisu

Při příchodu na předem zapsaný termín na osobní schůzku se zákonný zástupce napíše na prezenční listinu a vyplní kontakt.
Dále vyplní a odevzdají zákonní zástupci žáků   žádost o přijetí do 1. třídy, zápisní list
a   dotazník pro rodiče u zápisu. U kontroly předložte prosím občanský průkaz. S sebou si pak vezměte také rodný list dítěte, případně jiné doklady (PPP, lékař aj.)
Rodiče, kteří zvažují u svého dítěte odklad školní docházky, kontaktují přítomné pedagogy. Žádost o odklad se podává zároveň s dvěma přílohami:
potvrzením PPP
vyjádřením dětského lékaře

Rozhodnutí o přijetí dítěte  –  na webových stránkách školy a na úřední desce bude zveřejněn seznam přijatých žáků dle přiděleného registračního čísla. Rozhodnutí si můžete vyzvednout v kanceláři školy.

První částí je návštěva Waldorfské přípravky, která bude probíhat pravidelně ve čtvrtky 8. 2., 15. 2., 22. 2., 29. 2., 7. 3. od 16:30 do 17:15 hodin. Je určena pro rodiče i předškoláky.

Před zápisem se můžete přijít podívat do školy na Den otevřených dveří v úterý 19. 3.2024. Je také možné odpoledne 19. 3.  navštívit tvořivé Jarní dílny.

Druhou částí zápisu je skupinová práce dětí s učitelem a individuální rozhovor učitele s rodiči. Rozhovor trvá cca 30 minut, přítomnost obou rodičů je žádoucí. Pro práci dětí ve skupince je vyhrazeno také 30 minut. Tato část zápisu bude probíhat od 2. dubna 2024 do 4. dubna 2024  a při ní zákonní zástupci odevzdají vyplněné dokumenty. Pokud bylo Vaše dítě na vyšetření u psychologa nebo v pedagogicko-psychologické poradně, přineste prosím tyto zprávy s sebou.

Věnujte prosím pozornost dotazníku. Základem waldorfské pedagogiky je celostní pohled na dítě, proto je pro nás důležité znát některé údaje o dosavadním vývoji vašeho dítěte, kterým se zabývá první strana dotazníku. S osobními údaji bude zacházeno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Rádi bychom, abyste se zamysleli také nad dalšími otázkami dotazníku a podle své úvahy je zodpověděli. Rodina a škola by měly vést dítě v podobném duchu, a proto je dobré si některé postoje navzájem vyjasnit.

Pro ukrajinské děti ZDE