Pro školní rok 2020/2021:

Přijímáme děti do základní školy po dohodě s třídním učitelem

Zapište vaše děti na naši školu a poznejte, jaké to je, když děti chodí ze školy šťastné.

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v České republice bude organizace zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 organizovaná v souladu s Opatřením ministra školství následovně:

Zápis do 1. třídy bude na Waldorfské základní škole a mateřské škole Ostrava probíhat v termínu 1.-20. dubna 2020v rámci zápisu budou zákonní zástupci žáků podávat jen vyplněné dokumenty:  Žádost o příjetí do 1. třídy 2020Zápisní list dítěte 2020 Dotazník pro rodiče u zápisu – 2020.  Formuláře těchto dokumentů budou 1. dubna (7-12 hod) k dispozici také vytištěné na recepci školy.

Je potřeba dodat také případné kopie dokumentů vztahující se k odkladům – zprávu poradny, rozhodnutí o odkladu, žádost o odklad

Upřednostněte, pokud je to možné, podání podkladů bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem, zaslání poštou)

V případě osobního podání – dokumenty v obálce označené zápis vhoďte do schránky či odevzdejte na recepci školy. 

Zápis bude probíhat  bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Druhá část zápisu s dětmi a pohovory s rodiči proběhne až po uklidnění situace.

Vyhrazujeme si právo změnit termíny a průběh zápisu podle aktuální situace.

Po splnění všech podmínek zápisu ke školní docházce jsou přednostně přijímáni na naši školu:
děti s uděleným odkladem školní docházky ve školním roce 2020/21 naší školou
sourozenci žáků naší školy a děti zaměstnanců
děti z naší mateřské školy