Zápis do 1. třídy pro ukrajinské děti

Žádost je možné podat:

  • ústně do protokolu (typicky osobní účastí při zápisu);
  • osobním podáním (typicky osobní účastí při zápisu);
  • datovou zprávou;
  • poštou;
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

K žádosti o přijetí je nutné přiložit:

  • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
  • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí
    3 pracovní dny ode dne této změny.