W-spolek

Jeho hlavní cíle jsou:

Podpora waldorfské školy a školky v Ostravě-Přívoze, Na Mlýnici 36

Organizování školních slavností a akcí během školního roku

Pomoc při zajišťování materiální a finanční stránky běhu školy

Pořádání přednášek nejen o waldorfské pedagogice

Obecné informace pro rodiče:

•         Platbu nutné odeslat na transparentní účet W-spolku, z.s. k 1. 9. daného roku

•         Platby zasílejte na účet FIO BANKA  2300605027/2010 pod variabilním symbolem, který byl žákovi přidělen

•         Platby za školu a družinu či školní klub je možno zaslat dohromady

•         U více dětí prosím plaťte každé dítě zvlášť (jiné variabilní symboly)

•         Na všechny dary bude v lednu 2023 na Vaši žádost vystaveno potvrzení o přijetí daru, kterým lze snížit daňový základ

•         Dary v libovolné výši nad rámec finančního daru na podporu Waldorfské ZŠ a MŠ můžete posílat na účet spolku kdykoliv během roku.

•         Každá vaše koruna navíc slouží dětem

Finanční příspěvek pro rok 2023 / 2024

Základní škola:

1. třída          3 000 Kč

 2. – 9. třída     2 800 Kč

  3 a více dětí (včetně školky) 2 500 Kč za každé dítě

Mateřská škola

2 500 Kč

Družina/školní klub

500 Kč


Transparentní účet k nahlédnutí zde :
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2300605027