Projekt Digitalizujeme školu

V roce 2022 jsme obdrželi finanční prostředky z projektu Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy – prevence digitální propasti) ve výši 105 000,- Kč na období leden – prosinec 2022. Za tyto finanční prostředky jsme pořídili 8 chromebooků pro žáky, kteří doma nemají k dispozici notebook či jiné podobné digitální zařízení. Dále jsme obdrželi v roce 2022 částku ve výši … Přečíst více…

Projekt „Rozvíjení dětí v dovednosti číst a rozumět slovu“

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, p.o. získala na letošní rok z rozpočtu Statutárního města Ostrava finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu “Rozvíjení dětí v dovednosti číst a rozumět slovu”. Tuto částku jsme získali výhradně na pořízení knih a takto ji také bezezbytku použili.  Byly zakoupeny knihy do sedmi tříd školy v takovém počtu, aby … Přečíst více…

Projekt Jan Ámos Komenský 2023

Od 1. 9. 2023 realizujeme projekt z Operačního programu Jan Ámos Komenský s názvem: Waldorfská škola Ostrava Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007085Výše dotace: 1 214 447,00 Kč Aktivity projektu: Školní asistent MŠ, vzdělávání pracovníků MŠ, školní asistent ZŠ, vzdělávání pracovníků ZŠ, inovativní vzdělávání žáků ZŠ.

Školní žwásty

V průběhu tohoto školního roku byl na naší škole opět vydáván školní časopis (občasník). Jeho vydávání bylo plně v režii redakční rady složené se žáků 7. třídy, přispívat do časopisu mohli všichni žáci školy prostřednictvím emailové adresy: skolni.zwasty@zswaldorfostrava.cz. Žáci všech tříd vždy z netrpělivostí očekávali vydání nového čísla časopisu. Tento projekt se uskutečnil za finanční podpory statutárního města Ostravy, které … Přečíst více…

Ozdravný pobyt žáků waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava

Po dvou letech jsme konečně mohli vyjet na čtrnáctidenní školu v přírodě. Díky poskytnutí účelového neinvestičního prostředku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší jsme vyrazili se žáky 3. – 9. třídy do školy v přírodě do Horského hotelu Jelenovská ve Valašských Kloboukách v termínu od 28. 3. do 10. 4. 2022. Pro žáky i učitele byl pobyt osvěžující, mohli společně prožívat aktivity, které … Přečíst více…

Rozvoj čtenářské gramotnosti – beseda v 1. třídě

Dne 31.1.2022 se společně v rámci podpory rozvoje čtenářské gramotnosti v projektu MAP ORP Ostrava II, se  účastnila první třída setkání  s autorkou dětských knih paní Lenkou Rožnovskou.Děti společně s autorkou knihy, plnili drobné úkoly a vyrobili si pejska z origami.  Setkání bylo  zajímavé, děti zaujal úryvek z knihy Já štěně, které jim autorka přečetla.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Jsme zapojeni do programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Na základě tohoto programu 8 našich učitelů a asistentů pedagoga vedou individuální nebo skupinové doučování především z matematiky, českého jazyka, případně epochových předmětů téměř ve všech třídách dle potřeb žáků, zejména k dorovnání rozdílu, který vznikl distanční výukou.