DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy – prevence digitální propasti) pro rok 2024V rámci tohoto projektu jsme obdrželi částku 128 000,- Kč, díky kterým jsme mohli pořídit dalších 10 chromebooků. Konečně se nám podařilo dostat se na počet 30 chromebooků ve škole, což už umožňuje pracovat na těchto zařízeních žákům se SVP a žákům ze sociálně znevýhodněných rodin … Přečíst více…

Projekt Digitalizujeme školu

V roce 2022 jsme obdrželi finanční prostředky z projektu Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy – prevence digitální propasti) ve výši 105 000,- Kč na období leden – prosinec 2022. Za tyto finanční prostředky jsme pořídili 8 chromebooků pro žáky, kteří doma nemají k dispozici notebook či jiné podobné digitální zařízení. Dále jsme obdrželi v roce 2022 částku ve výši … Přečíst více…

Projekt „Rozvíjení dětí v dovednosti číst a rozumět slovu“

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, p.o. získala na letošní rok z rozpočtu Statutárního města Ostrava finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu “Rozvíjení dětí v dovednosti číst a rozumět slovu”. Tuto částku jsme získali výhradně na pořízení knih a takto ji také bezezbytku použili.  Byly zakoupeny knihy do sedmi tříd školy v takovém počtu, aby … Přečíst více…

Projekt Jan Ámos Komenský 2023

Od 1. 9. 2023 realizujeme projekt z Operačního programu Jan Ámos Komenský s názvem: Waldorfská škola Ostrava Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007085Výše dotace: 1 214 447,00 Kč Aktivity projektu: Školní asistent MŠ, vzdělávání pracovníků MŠ, školní asistent ZŠ, vzdělávání pracovníků ZŠ, inovativní vzdělávání žáků ZŠ.