Vedení školy


Mgr. Lenka Holeksová

ředitel školy

+420 777 128 154

597 578 540

lenka.holeksova@zswaldorfostrava.cz

konzultace:  pondělí 15:00 – 16:00 po domluvě emailem nebo telefonicky


Mgr. Jana Kornutová

zástupce ředitele

jana.kornutova@zswaldorfostrava.cz

konzultace:  Pondělí 14:00 – 14:45


Renata Unzeitigová

sekretariát

+ 420 777 128 153

597 578 539

skola@zswaldorfostrava.cz


Mateřská škola

+ 420 777 764 287


Školní družina

+420 777 128 156

Učitelé

Mgr. Michaela Švecová, DiS.

Třídní učitelka 1.třídy

michaela.svecova@zswaldorfostrava.cz

konzultace: středa 13.30 – 14.30


Ing. Helena Sládková

asistent pedagoga

helena.sladkova@zswaldorfostrava.cz

Bc. Karolína Zastková

Třídní učitelka 2.třídy

karolina.zastkova@zswaldorfostrava.cz

konzultace: úterý 13:30 – 14:30


Bc. Veronika Masnicová

asistent pedagoga

veronika.masnicova@zswaldorfostrava.cz

Petra Szebestová

Třídní učitelka 3.třídy

petra.szebestova@zswaldorfostrava.cz

konzultace: čtvrtek 12:45 – 13:45


Štěpán Adámek

asistent pedagoga

stepan.adamek@zswaldorfostrava.cz

Mgr. Zuzana Baďurová

Třídní učitelka 4.třídy

zuzana.badurova@zswaldorfostrava.cz

konzultace: čtvrtek 11: 50 – 12:35


Nikol Ručková

asistent pedagoga

nikol.ruckova@zswaldorfostrava.cz

Mgr. at Bc. Helena Židková

Třídní učitelka 5.třídy

helena.zidkova@zswaldorfostrava.cz

konzultace: úterý 14.00-15.00


Mgr. Hana Kupcová

asistent pedagoga

hana.kupcova@zswaldorfostrava.cz

Mgr. Jana Toflová

Třídní učitelka 6.třídy

jana.toflova@zswaldorfostrava.cz

konzultace: úterý 12.45 – 13.15


Ing. Markéta Fischerová

asistent pedagoga

marketa.fischerova@zswaldorfostrava.cz

Mgr. Jan Kyjonka

Třídní učitel 7.třídy

jan.kyjonka@zswaldrofostrava.cz

konzultace:


asistent pedagoga

Mgr. Jan Strzelec

Třídní učitel 8.třídy

jan.strzelec@zswaldorfostrava.cz

konzultace: čtvrtek 13:30 – 14:15


Michaela Skórová

asistent pedagoga

michaela.skorova@zswaldorfostrava.cz

Mgr. Jana Seidlová

Třídní učitelka 9.třídy

jana.seidlova@zswaldorfostrava.cz

konzultace: 


Na konzultaci je vždy nutné se předem domluvit.


Mgr. Jana Galová

Český jazyk

jana.galová@zswaldorfostrava.cz

konzultace: 


Ing. Mária Drtinová

Pracovní činnosti

maria.drtinova@zswaldorfostrava.cz

konzultace: 


Mgr. Zdeňka Gelová

Ruční práce

zdenka.gelova@zswaldorfostrava.cz

konzultace: 


MgA. Mariana Ryšavá

Výtvarná výchova

mariana.rysava@zswaldorfostrava.cz

konzultace: 

Školní poradenské pracoviště


Mgr. Eva Tejkalová

školní psycholog

eva.tejkalova@zswaldorfostrava.cz

konzultace dle domluvy


Bc. Anna Trybučková

speciální pedagog

anna.trybuckova@zswaldorfostrava.cz

konzultace dle domluvy


Mgr. Zuzana Baďurová

Metodik prevence, výchovný poradce

zuzana.badurova@zswaldorfostrava.cz


Mgr. Jana Toflová

Kariérový poradce

jana.toflova@zswaldorfostrava.cz

Mateřská škola

Bc. Olga Rašíková

oddělení skřítků

olga.rasikova@zswaldorfostrava.cz

Michaela Růžičková

oddělení sluníček

michaela.ruzickova@zswaldorfostrava.cz

Natálie Farná

oddělení skřítků

natalie.farna@zswaldorfostrava.cz

Kateřina Šajtarová

oddělení sluníček

katerina.sajtarova@zswaldorfostrava.cz

Školní družina


Mgr. Eva Tejkalová

vedoucí školní družiny

eva.tejkalova@zswaldorfostrava.cz


Alena Dorotíková

vychovatelka

alena.dorotikova@zswaldorfostrava.cz


Mgr. Jiří Čech

vychovatel

jiri.cech@zswaldorfostrava.cz


Mgr. Hana Kupcová

vychovatelka

hana.kupcova@zswaldorfostrava.cz

Správní zaměstnanciJana Durajčíková

vrátná


Radek Jarůšek

školník


Eva Mokrošová

Andrea Višňovská

Kateřina Valová

pracovnice úklidu

Zřizovatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Sídlo zřizovatele: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
Právní forma: obec

Bankovní spojení:
KB Ostrava, č.účtu : 12035761/0100
IČO: 709 339 44
DIČ: CZ – 709 339 44