Vedení školy


Mgr. Lenka Holeksová

ředitelka školy

+420 777 128 154

597 578 540

lenka.holeksova@zswaldorfostrava.cz

konzultace:  pondělí 15:00 – 16:00 po domluvě emailem nebo telefonicky


Mgr. Jana Kornutová

zástupkyně ředitelky

jana.kornutova@zswaldorfostrava.cz

konzultace:  pondělí 14:00 – 14:45


Renata Unzeitigová

sekretariát

+ 420 777 128 153

597 578 539

skola@zswaldorfostrava.cz


Mateřská škola

+ 420 777 764 287


Školní družina

+420 777 128 156

Učitelé

Ing. Helena Sládková

třídní učitelka 1. třídy

helena.sladkova@zswaldorfostrava.cz

konzultace dle domluvy


Bc. Alena Hudá

asistentka pedagoga

alena.huda@zswaldorfostrava.cz

Michaela Schnittová

asistentka pedagoga

michaela.schnittova@zswaldorfostrava.cz

Mgr. Michaela Švecová, DiS.

třídní učitelka 2. třídy

michaela.svecova@zswaldorfostrava.cz

konzultace: středa 13:00 – 14:00


Mgr. Jakub Homola

třídní učitel 3. třídy

jakub.homola@zswaldorfostrava.cz

konzultace dle domluvy


Mgr. Jiří Čech

školní asistent

jiri.cech@zswaldorfostrava.cz

Bc. Petra Szebestová

třídní učitelka 4. třídy

petra.szebestova@zswaldorfostrava.cz

konzultace dle domluvy


Magdaléna Kotyzová

asistentka pedagoga

magdalena.kotyzova@zswaldorfostrava.cz

Filip Kantor

třídní učitel 5. třídy

filip.kantor@zswaldorfostrava.cz

konzultace: úterý 12:45 – 13:30


Nikola Ručková

asistentka pedagoga

nikola.ruckova@zswaldorfostrava.cz

Mgr. at Bc. Helena Židková

třídní učitelka 6. třídy

helena.zidkova@zswaldorfostrava.cz

konzultace: úterý 15:00 – 15:45


Mgr. Jana Toflová

třídní učitelka 7. třídy

jana.toflova@zswaldrofostrava.cz

konzultace: úterý 12:35 – 13:30


Ing. Markéta Fisherová

asistentka pedagoga

marketa.fisherova@zswaldorfostrava.cz

Mgr. Jan Kyjonka

třídní učitel 8. třídy

jan.kyjonka@zswaldorfostrava.cz

konzultace dle domluvy


Mgr. Jan Strzelec

třídní učitel 9. třídy

jan.strzelec@zswaldorfostrava.cz

konzultace: pátek 12:45 – 13:30


Na konzultaci je vždy nutné se předem domluvit.


Mgr. Jana Galová

český jazyk

jana.galova@zswaldorfostrava.cz

konzultace: 


Mgr. Jana Seidlová

přírodovědné předměty

jana.seidlova@zswaldorfostrava.cz

konzultace:


Ing. Mária Drtinová

pracovní činnosti

maria.drtinova@zswaldorfostrava.cz

konzultace: 


Mgr. Zdeňka Gelová

ruční práce

zdenka.gelova@zswaldorfostrava.cz

konzultace: 


Mgr. Markéta Križanová

výtvarná výchova

marketa.krizanova@zswaldorfostrava.cz

konzultace: 

Školní poradenské pracoviště


Mgr. Eva Tejkalová

školní psycholožka

eva.tejkalova@zswaldorfostrava.cz

konzultace dle domluvy


Mgr. Kateřina Obšilová

speciální pedagožka

katerina.obsilova@zswaldorfostrava.cz

konzultace dle domluvy


Mgr. Jan Strzelec

metodik prevence, výchovný poradce

jan.strzelec@zswaldorfostrava.cz

konzultace: pátek 12:45 – 13:30


Mgr. Jana Toflová

kariérová poradkyně

jana.toflova@zswaldorfostrava.cz

konzultace: úterý 12:35 – 13:30

Mateřská škola

Bc. Olga Rašíková

oddělení skřítků

olga.rasikova@zswaldorfostrava.cz


Ondřej Sojka

asistent pedagoga

ondrej.sojka@zswaldorfostrava.cz

Kristýna Zahatlanová, DiS.

oddělení sluníček

kristyna.zahatlanova@zswaldorfostrava.cz

Natálie Farná

oddělení skřítků

natalie.farna@zswaldorfostrava.cz


Štěpán Adámek

školní asistent

stepan.adamek@zswaldorfostrava.cz

Bc. Andrea Macholdová

oddělení sluníček

andrea.macholdova@zswaldorfostrava.cz


Mgr. Hana Kupcová

asistentka pedagoga

hana.kupcova@zswaldorfostrava.cz

Školní družina


Mgr. Eva Tejkalová

vedoucí školní družiny

eva.tejkalova@zswaldorfostrava.cz


Mgr. Jan Kyjonka

vychovatel

jan.kyjonka@zswaldorfostrava.cz


Alena Dorotíková

vychovatelka

alena.dorotikova@zswaldorfostrava.cz


Bc. Kateřina Matušinská, DiS.

vychovatelka

katerina.matusinska@zswaldorfostrava.cz


Mgr. Jiří Čech

vychovatel

jiri.cech@zswaldorfostrava.cz


Mgr. Hana Kupcová

vychovatelka

hana.kupcova@zswaldorfostrava.cz

Správní zaměstnanciJana Durajčíková

vrátná


Radek Jarůšek

školník


Eva Smutková

Andrea Višňovská

pracovnice úklidu

Zřizovatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Sídlo zřizovatele: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
Právní forma: obec

Bankovní spojení:
KB Ostrava, č.účtu : 12035761/0100
IČO: 709 339 44
DIČ: CZ – 709 339 44