Naše mateřská škola bude v průběhu prázdnin (červenec – srpen 2021) v  provozu dle rozpisu. Prázdninový provoz MŠ 2020-2021 v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je rozložen tak, aby bylo možno po zbývající dny prázdnin (mimo 29. – 31. 8.) umístit děti, které z vážných důvodů nemohou trávit prázdniny ve své rodině, do náhradní mateřské školy. Zápis dětí do školky pro letní provoz proběhne v červnu 2021 v prostorách mateřské školy. Pro tyto účely si vyzvedněte ve své kmenové třídě, či stáhněte ze stránek školy, tuto žádost o přijetí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro prázdninový provoz.

Tu, prosím, čitelně vyplňte. Následně vám na její zadní stranu okopírujeme potvrzení lékaře a opatříme ji razítkem naší školy. Poté bude přihláška připravena pro zápis na prázdninový provoz. Budete-li hlásit své dítě do více mateřských škol v obvodu, je nezbytné mít přichystánu žádost o přijetí pro každou z nich samostatně. Zápis pro prázdninový provoz proběhne v květnu 2021 v době a místě provozu jednotlivých mateřských škol. Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání pro prázdninový provoz bude realizována v den zápisu (225,- Kč).