Zápis na letní provoz se uskuteční 11.5.2021

Naše mateřská škola bude v průběhu prázdnin (červenec – srpen 2022) v  provozu dle rozpisu. Prázdninový provoz MŠ 2021-2022 v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je rozložen tak, aby bylo možno po zbývající dny prázdnin (mimo 25. – 31. 8.) umístit děti, které z vážných důvodů nemohou trávit prázdniny ve své rodině, do náhradní mateřské školy. Zápis dětí do školky pro letní provoz proběhne 11.5. 2022 v prostorách mateřské školy. Pro tyto účely si vyzvedněte ve své kmenové třídě, či stáhněte ze stránek školy, tuto žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro prázdninový provoz.

Tu, prosím, čitelně vyplňte. Následně vám na její zadní stranu okopírujeme potvrzení lékaře a opatříme ji razítkem naší školy. Poté bude přihláška připravena pro zápis na prázdninový provoz. Budete-li hlásit své dítě do více mateřských škol v obvodu, je nezbytné mít přichystánu žádost o přijetí pro každou z nich samostatně. Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání pro prázdninový provoz bude realizována v den zápisu (225,- Kč).

Pokud hlásíte do naší mateřské školy dítě z jiné školky v obvodu, je nutné, abyste vyplnili přihlášku pro stravování od firmy Sodexo. Tuto přihlášku si vytisknete, vyplníte a následně buďto zanesete do sídla firmy Sodexo na adrese Generála Píky 2975/13A, Ostrava 702 00; nebo naskenovanou odešlete na e-mailovou adresu Provoz.skola.gepiky.FMS.CZ@sodexo.com . Poté, co Vám Sodexo přidělí variabilní symbol, si s předstihem pošlete peníze na daný účet nebo je vložíte hotově opět v sídle firmy Sodexo.