Zápis do 1. třídy pro ukrajinské děti

Žádost je možné podat: ústně do protokolu (typicky osobní účastí při zápisu); osobním podáním (typicky osobní účastí při zápisu); datovou zprávou; poštou; e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. K žádosti o přijetí je nutné přiložit: vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu); doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat; místo pobytu dítěte pro … Přečíst více…

Školní automat

Milí rodiče, obracíme se na vás s prosbou, aby se v naší škole začal využívat happy snack automat na nápoje a potraviny.  Happy snack automat bude obsahovat zdravé, trvanlivé potraviny a nápoje. Díky automatu budou děti dodržovat pitný režim, a to i v případě, že si zapomenou svačinu. Je možné nastavit dětem na jejich kartě blokaci určitých výrobků prostřednictvím mobilní … Přečíst více…

Školní Pébéčko

Milí žáci a rodiče,dovoluji si vám představit novinku, které se naše škola účastní poprvé v historii – projektu Školní Pébéčko. V rámci něj mají žáci (3.-9. třídy)možnost navrhnout vlastní projekt ke zkvalitnění školy a spolurozhodovat tak o hospodaření s prostředky poskytnutými zřizovatelem. Žák sám nebo se svým týmem projekt navrhne a představí jej ostatním. Jestliže se umístí mezi vítěznými projekty … Přečíst více…