Školní pedagogické pracoviště (ŠPP) se pravidelně setkává (1x týdně, popř. dle potřeby). Zabývá se zejména klimatem školy, řešením konkrétních situací a potíží žáků či třídních kolektivů.

Ředitelka školy:                   

  Mgr. Lenka Holeksová 

Zástupce ředitele:                

 Mgr. Jana Kornutová 

Školní psycholog:                

Mgr. Eva Tejkalová 

Kdy žádat o konzultaci?

Metodik prevence, výchovný poradce:               

Mgr. Jan Strzelec

Kdy žádat o konzultaci?
Rodič
Žák

Speciální pedagožka:           

Mgr. Kateřina Obšilová

Kdy žádat o konzultaci?

Výchovný poradce (jen kariérový poradce):   

  Mgr. Jana Toflová

Kdy žádat o konzultaci?

Pokud někdo ubližuje tobě nebo jinému spolužákovi rozhodně – NENECH TO BÝT! Vyhledejte mne osobně, napište e-mail nebo využijte následující aplikace.
Škola je zapojena do projektu Nenech to být a pojď pomáhat s námi! https://www.nntb.cz/
Zde můžete anonymně oznámit konkrétní problémové chování.
Přímý odkaz www.nntb.cz/s/45008bd
Jak na to: Vyhledej školu (Waldorfská základní a mateřská škola Ostrava, Na Mlýnici) a popiš problém. Upozornění se dostane anonymně do mé schránky a schránky školního psychologa. Na jeho základě pak budeme reagovat.
Děti i rodiče mohou kromě webové stránky www.nntb.cz odesílat upozornění na rizikové chování i z přidružené mobilní aplikace, která je zdarma ke stažení na Google Play či App store

Nadační fond Paragraf