– Pokud chcete probrat výchovné potíže dítěte ve třídě/škole, jeho fungování v kolektivu. 

– Pokud máte pocit, že „se něco ve třídě divného děje“ nebo pozorujete u dítěte změnu v chování a nevíte proč. 

– Pokud máte podezření, že Vaše dítě má potíže se závislostním chováním. 

– Pokud máte podezření/víte, že se Vašemu dítěti děje ve škole něco špatného (je mu ubližováno, vysmíváno ap.). 

– Ale také pokud máte nápad např. na zajímavý program, výstavu z oblasti rizikového chování a sociálně-patologických jevů (ráda si Váš nápad vyslechnu).