Pokud má dítě:

  • výchovné a školní potíže (neposlušnost, poznámky, vzdorovitost, rezignace)
  • zhoršení prospěchu, propad výukových dovedností, nepozornost, impulzivitu 
  • jakékoliv jiné potíže (deprese, úzkosti, sebepoškozování, šikana), které mají vliv na školní prostředí, klima třídy či vztahy mezi spolužáky, k učitelům