• Pokud má dítě potíže ve vzdělávání, problémy s porozuměním.
  • Pokud potřebujete radu či pomoc ohledně výuky dítěte, přípravy na vyučování speciálně pedagogické péče.
  • Jak pracovat s dítětem, které má speciálně vzdělávací potřeby

Jaká je další náplň školního speciálního pedagoga?
Řešení speciálních vzdělávacích potřeb žáků. Úzká spolupráce s psychologem. Individuální či skupinová práce s žáky (speciálně pedagogická péče). Poskytování metodické podpory učitelům. Metodické vedení asistentů pedagoga. Spolupráce a komunikace s PPP/SPC