Prosba k rodičům

Milí rodiče, zdvořile Vás žádáme, abyste nevstupovali do školy, a s dítětem se rozloučili u dveří. V tomto stupni opatření Vás nemůžeme do školy pouštět. Je to možné pouze v naléhavých případech, což není převlékání dětí u skříněk apod. Stejně tak odpoledne při vyzvedání dětí ze školy. Zazvoňte na vrátnici, můžete se ukázat paní vrátné, počkat u dveří a ona Vám … Přečíst více…

Informace k provozu školy od 30.11.2020

Milí rodiče, od 30. 11. 2020 budou platit nová opatření pro školy v režimu PES 4. stupně. Prosíme tedy o prostudování nových opatření, včetně upravených rozvrhů. Děkujeme.

Oznámení volného dne 3.12.2020

Vážení rodiče, tímto Vám oznamujeme vyhlášení volného dne pro žáky ve čtvrtek 3. prosince z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v době od 8:00 do 12:00. V tento den bude také přerušen provoz mateřské školy a školní družiny. Děkujeme za pochopení.

Mimořádná opatření, usnesení vlády a PES

Vážení rodiče, přikládáme Vám zde tyto dokumenty k prostudování. Naleznete tam například popsány výjimky k nošení roušek: Dále také přikládáme PES platný pro školy, kterým se budeme řídit: Kolegium učitelů

Výdej obědů od 18.11.

Vážení rodiče, od 18.11. 2020 bude probíhat výdej obědů pro žáky a zaměstnance v prezenční výuce od 11:30 – 13:00 hod. Od 13:00 – 14:00 hod bude probíhat výdej obědů pro žáky a zaměstnance v distanční výuce. Děkujeme za respektování tohoto vymezeného času.

Ochranné štíty pro děti?

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že pouhé nošení ochranného štítu bez ústenky (roušky) nelze považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest vzhledem k charakteristice šíření infekčních kapének. Tuto informaci máme potvrzenou od MŠMT a musíme si jí řídit. Předem děkujeme za spolupráci a pochopení. Kolegium učitelů

Výuka 1. a 2. třídy od 18.11.

Vážení rodiče, přikládáme Vám zde informace o nástupu 1. a 2. třídy do naší základní školy. Děkujeme za prostudování přiložených dokumentů a za jejich respektování. Kolegium učitelů

Zrušení ředitelského volna 16.11.

Vážení rodiče a přátelé školy, rádi bychom Vás informovali, že vzhledem k aktuální situaci a distanční výuce jsme rozhodli o zrušení plánovaného ředitelského volna dne 16. listopadu. Děkujeme za pochopení.

Hodnocení MŠ 2019 – 2020

Vážení rodiče a přátelé školy, pokud se chcete ohlédnout za minulým školním rokem také v naší mateřské škole, neváhejte se podívat na jeho zhodnocení, které pro Vás vypracovaly učitelky MŠ.

Výroční zpráva 2019/2020

Vážení rodiče, pokud byste se chtěli ohlédnout za minulým školním rokem v naší základní škole, můžete si pročíst námi zpracovanou výroční zprávu: Kolegium učitelů