Projekt Digitalizujeme školu

V roce 2022 jsme obdrželi finanční prostředky z projektu Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy – prevence digitální propasti) ve výši 105 000,- Kč na období leden – prosinec 2022. Za tyto finanční prostředky jsme pořídili 8 chromebooků pro žáky, kteří doma nemají k dispozici notebook či jiné podobné digitální zařízení. 
Dále jsme obdrželi v roce 2022 částku ve výši 197 200,- Finanční prostředky na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejichdigitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem je stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí pro kalendářní rok 2022. Z této částky jsme pořídili 12 iPadů a 4 chromebooky nebo notebooky, jelikož jsme jako škola nedisponovali žádným mobilním vybavením pro žáky, pouze pro učitele. tento projekt se týkal i MŠ, která z částky 197 200,- obdržela 27 200,- Kč.

Obdrželi jsme finanční prostředky ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy – prevence digitální propasti) ve výši 45 000,- Kč na období leden – prosinec 2023. Za tyto finanční prostředky jsme zakoupili 1 iPad a 3 dchromebooky pro žáky k zapůjčení i k práci ve škole. Sami jsme doplnili ještě finanční prostředky, abychom doplnili další iPady.