Cesta za poznáním hmyzí říše

Projekt podpořený městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz V týdnu od 7. 6. 2021 se v naší mateřské škole uskutečnil krásný environmentální projekt o motýlech. Společně s dětmi jsme poznávali úžasný svět metamorfózy. Děti se naučily poznávat základní druhy motýlů v ČR, ale i některé tropické druhy, které patří mezi největší na světě. Děti už ví, že se dělí na noční a denní, kde  bydlí, … Přečíst více…

Vyvýšený záhon a vermikompost

Waldorfská základní a mateřská škola Ostrava, přísp. org. získala v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ostravy finanční příspěvek ve výši 10 000,- na realizaci projektu Vyvýšené záhony a vermikompost.  Projekt byl realizován se 3. a dokončen  se  4. třídou, od jara do podzimu 2020 v době prezenční výuky. Na stavbu vermikompostéru jsme použili prázdné kyblíky od Primalexu, které děti pomalovaly, provrtaly a … Přečíst více…

Muzikofiletika ve škole

Realizace projektu „Muzikofiletika ve škole“ Waldorfská základní a mateřská škola Ostrava, přísp. org. získala z rozpočtu SMO finanční příspěvek ve výši 40 000,- na realizaci projektu Muzikofiletika ve škole.  V rámci grantu byly pořízeny hudební nástroje, které budou použity na muzikofiletické aktivity volnočasové i integrované do výuky. Zakoupené hudební nástroje jsou takového typu, aby umožnily prožitek z hudební tvorby i osobám bez hudebního … Přečíst více…

Podpora digitální výuky

Závěrečná zpráva „ Poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu digitální výuky na rok 2020“ Celou částku 24 000,- jsme využili na školení pedagogů v práci s G-suite. Školení proběhlo ve dvou termínech pro celou sborovnu, pro všechny pedagogické pracovníky. Obsahem školení bylo: Již od začátku školního roku byli žáci a jejich rodiče postupně seznamováni s prací v platformě Google a od 14. … Přečíst více…

STAVBA DOMU

Waldorfská základní a mateřská škola Ostrava, přísp. org. získala z rozpočtu SMO finanční příspěvek ve výši 30 000,- na realizaci projektu Komunitní stavba domu.  Komunitní stavba domečku a pece na školní zahradě, proběhla v září ve školním roce 2019/2020. Stavby domečku se zúčastnila 4. třída Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava v rámci výuky epochy „Stavba domu“. Žáci aktivně spolupracovali s vedoucím stavby, samostatně i … Přečíst více…

Projekt Šablony II. s názvem “ Waldorfská škola – škola šťastných dětí“

Naše škola se zapojila do projektu Šablony II. s názvem “ Waldorfská škola – škola šťastných dětí“, ve kterém získala celkovou dotaci ve výši 1 129 000,- Kč.  Tyto prostředky máme k dispozici na personální šablony v MŠ i ZŠ – školní asistent v MŠ, speciální pedagog v ZŠ, dále se učitelky MŠ postupně zúčastní školení DVPP v oblasti čtenářské … Přečíst více…

Technika na Waldorfu

Závěrečná zpráva k projektu „ Technika na waldorfu“ V rámci programu na podporu vzdělávání a talent managementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 jsme získali příspěvek 360 000,- Kč. Tento projekt byl pro naše žáky, rodiče i učitele velkým přínosem a obohacením. Největší kladem bylo navázání spolupráce s uměleckým řezbářem Markem … Přečíst více…

ZELENĚJŠÍ ŠKOLKA V SRDCI PŘÍVOZU

Tak se jmenoval jeden z projektů, který podpořila společnost OZO Ostrava s.r.o. v rámci Tematické výzvy 2018 – Zelená pro Ostravu. Díky tomuto projektu se zahrada naší waldorfské školy a školky, která opravdu leží v samém srdci ostravského Přívozu, zase trošku více zútulnila a na jaro se bude moci v plné kráse zazelenat. Díky finančním prostředkům jsme získali možnost potáhnout plot zelenou krycí … Přečíst více…

Hravé povídání v MŠ 2018

Díky projektu Hravé povídání jsme získali možnost zdokonalit komunikační kompetence dětí navštěvujících naši mateřskou školu. Tyto kompetence jsou klíčové nejen během předškolního vzdělávání, ale jsou naprosto nepostradatelné také během povinné školní docházky. Díky tomuto projektu jsme tak získali prostředky na to, abychom vybavili naši knihovničku literaturou týkající se logopedické prevence, informace z těchto knih nabyté teď můžeme zúročovat během každodenní práce … Přečíst více…

HUDEBNÍ WORKSHOPY A MUZIKOTERAPIE V MŠ

Díky prostředkům čerpaným v rámci projektu „Hudební workshopy a muzikoterapie v MŠ“ jsme získali jedinečnou možnost dovybavit naši mateřskou školku množstvím zajímavých hudebních nástrojů, se kterými se stále učíme pracovat. Díky těmto nástrojům nyní máme možnost zdokonalovat sluchové vnímání, hudební a rytmický cit, ale také jemnou a hrubou motoriku dětí navštěvujících naši školku. Hudební nástroje zapojujeme během týdne pravidelně v rámci ranního kruhu, … Přečíst více…