STAVBA DOMU

Waldorfská základní a mateřská škola Ostrava, přísp. org. získala z rozpočtu SMO finanční příspěvek ve výši 30 000,- na realizaci projektu Komunitní stavba domu.  Komunitní stavba domečku a pece na školní zahradě, proběhla v září ve školním roce 2019/2020. Stavby domečku se zúčastnila 4. třída Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava v rámci výuky epochy „Stavba domu“. Žáci aktivně spolupracovali s vedoucím stavby, samostatně i … Přečíst více…

Projekt Šablony II. s názvem “ Waldorfská škola – škola šťastných dětí“

Naše škola se zapojila do projektu Šablony II. s názvem “ Waldorfská škola – škola šťastných dětí“, ve kterém získala celkovou dotaci ve výši 1 129 000,- Kč.  Tyto prostředky máme k dispozici na personální šablony v MŠ i ZŠ – školní asistent v MŠ, speciální pedagog v ZŠ, dále se učitelky MŠ postupně zúčastní školení DVPP v oblasti čtenářské … Přečíst více…

Technika na Waldorfu

Závěrečná zpráva k projektu „ Technika na waldorfu“ V rámci programu na podporu vzdělávání a talent managementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 jsme získali příspěvek 360 000,- Kč. Tento projekt byl pro naše žáky, rodiče i učitele velkým přínosem a obohacením. Největší kladem bylo navázání spolupráce s uměleckým řezbářem Markem … Přečíst více…

ZELENĚJŠÍ ŠKOLKA V SRDCI PŘÍVOZU

Tak se jmenoval jeden z projektů, který podpořila společnost OZO Ostrava s.r.o. v rámci Tematické výzvy 2018 – Zelená pro Ostravu. Díky tomuto projektu se zahrada naší waldorfské školy a školky, která opravdu leží v samém srdci ostravského Přívozu, zase trošku více zútulnila a na jaro se bude moci v plné kráse zazelenat. Díky finančním prostředkům jsme získali možnost potáhnout plot zelenou krycí … Přečíst více…

Hravé povídání v MŠ 2018

Díky projektu Hravé povídání jsme získali možnost zdokonalit komunikační kompetence dětí navštěvujících naši mateřskou školu. Tyto kompetence jsou klíčové nejen během předškolního vzdělávání, ale jsou naprosto nepostradatelné také během povinné školní docházky. Díky tomuto projektu jsme tak získali prostředky na to, abychom vybavili naši knihovničku literaturou týkající se logopedické prevence, informace z těchto knih nabyté teď můžeme zúročovat během každodenní práce … Přečíst více…

HUDEBNÍ WORKSHOPY A MUZIKOTERAPIE V MŠ

Díky prostředkům čerpaným v rámci projektu „Hudební workshopy a muzikoterapie v MŠ“ jsme získali jedinečnou možnost dovybavit naši mateřskou školku množstvím zajímavých hudebních nástrojů, se kterými se stále učíme pracovat. Díky těmto nástrojům nyní máme možnost zdokonalovat sluchové vnímání, hudební a rytmický cit, ale také jemnou a hrubou motoriku dětí navštěvujících naši školku. Hudební nástroje zapojujeme během týdne pravidelně v rámci ranního kruhu, … Přečíst více…

Dny vědy Na Mlýnici 2018

Na naší Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava pracuje již čtvrtým rokem technický kroužek „Malí vědátoři“, jeho úspěšnost a obliba mezi dětmi je i díky finančním příspěvkům městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Žáci se pravidelně schází jednou týdně a zábavnou formou se seznamují s přírodními vědami a technikou. Z dostupných materiálů děti vyrábí mechanické a jednoduché elektrické hračky, provádí zajímavé pokusy z … Přečíst více…

Projekt „Tradiční řemesla“

Významnou část výuky v naší škole zaujímají rukodělné a kreativní činnosti jako alternativa ke klasické školní práci běžnými učebními metodami. V průběhu roku jsme realizovali několik „Dnů tvoření“ zaměřených na nástup nového ročního období – jaro, léto, podzim a zimu. Proběhl tradiční „Řemeslný týden“ pro 9. třídu, uskutečnilo se několik tvořivých workshopů. Žáci plstili za mokra i sucha podzimní plody i listy, … Přečíst více…

Ozdravný pobyt v Holčovicích

Ve dnech 17.4.-30.4.2018 se 50 žáků naší školy a 6 pedagogů účastnilo Školy v přírodě. Byli jsme ubytování v hotelu Zlatá Opavice v Holčovicích ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Ubytování bylo velmi luxusní, komfortní a splňovalo veškeré naše nároky. Zástupci cestovní kanceláře se nám velmi intenzivně a přátelsky věnovali, zajistili veškeré potřebné náležitosti ke konání pobytu a informovali se o jeho … Přečíst více…

Projekt „Waldorfská škola“ v MŠ a ZŠ

Projekt „ Waldorfská škola“  je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto programu se seznamují naši pedagogové MŠ se specifiky práce s dvouletými dětmi v rámci DVPP, v MŠ po celý školní rok 2017 /2018 působí školní asistent. Pedagogové ZŠ se vzdělávají v rámci DVPP v práci se žáky v matematické a čtenářské gramotnosti, pro žáky bude otevřen čtenářský klub, klub zábavné logiky a doučování. Ve školním roce … Přečíst více…